Öppna data och SDK i Stenungsund

Lars Lidén, it-chef Stenungsunds kommun. Foto: Mostphotos, Fredrik Kron/Voister

Stenungsund digitaliserar både på egen hand och i samverkan med 13 andra kommuner. Bland annat kommer man att ansluta sig till Ineras SDK-tjänst för att bättre kunna hantera sekretessbelagd information. Samtidigt arbetar kommunen med förbättra sin säkerhet och att trimma sina verksamhetssystem för smartare e-tjänster till medborgarna.

– Det händer spännande saker hos oss i Stenungsund. Det som kanske ligger mig varmast om hjärtat är alla de digitala tjänster som vi bygger åt kommuninvånare, näringsliv och besökare. Som många andra kommuner har vi skapat Mina sidor och ser god effekt av det. Vi upplevs som mer professionella och både svars- och hanteringstider har gått ner något. Det är sådana effekter som vi hoppas på, säger Lars Lidén, digitaliseringschef i Stenungsunds kommun i Bohuslän.

Vad fokuserar ni mer på?

– Nu har vi jobbat i två år med det vi kallar anskaffningsprocessen, som är ett stöd för verksamheten som vill köpa in ett nytt system. Där tittar vi särskilt på digitaliseringens möjligheter, på kraven för upphandling, på arkivering och självklart också informationssäkerhet. Resultatet är att vi idag har inköpta system tydligt kopplade till verksamhetens faktiska behov.

Så här långt har vi klarat oss undan attacker och jag hoppas såklart att det fortsätter så.

Hur har ni hanterat en allt oroligare omvärld?

– När det small till i Ukraina i februari ställde vi om och pratade igenom sådant vi kanske inte diskuterat tidigare. Det kan man se både positivt och negativt. Ser vi till digitalisering handlar det ju till mångt och mycket om utveckling och innovation. Nu fokuserade vi mer på vår interna säkerhet kring information och informationshantering. Det har varit nyttigt för oss.

– Vi har gjort flera olika insatser för att säkra infrastrukturen och, kanske framför allt, att höja medvetandegraden om vad som kan vara ett cyberhot och hur en attack kan se ut. Som ett led i säkerhetsarbetet har vi genomfört en stor satsning på information och utbildning i kommunen. Så här långt har vi klarat oss undan attacker och jag hoppas såklart att det fortsätter så.

Vilka är era största utmaningar framåt?

– Året som kommer domineras av två stora projekt. Det ena är anslutningen till Ineras SDK-tjänst, säker digital kommunikation. Det är ett stort projekt som vi genomför i samverkan med Göteborgsregionens kommunalförbund. Det innebär att vi är 13 kommuner som inte behöver uppfinna hjulet på egen hand kring hanteringen av känslig och sekretessbelagd information.

– Ett annat stort projekt handlar om publiceringen av öppen data. Vi kommer att publicera i dataportalen som hanteras av Gits, samverkan Västra Götaland. Här är vi återigen 13 kommuner som samverkar kring införandet. Vi kommer få en helt annan syn på vilken data vi kan publicera som är till nytta för andra. Det här är ett roligt projekt som känns väldigt spännande, säger Lars Lidén.

 

30 januari 2023Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter therese bengtnerdigit Foto Fredrik Kron/Voister

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng