Ny rapport: 1,7 miljoner svenskar vill jobba med it

Tre Personer Jobbar Med It

Foto: Adobestock

Hela 32 procent av alla svenskar som i dagsläget inte arbetar inom it-branschen kan tänka sig att göra det i framtiden, visar nya Tomorrow Report. Rapporten visar även att män har bättre digitalt självförtroende än kvinnor, och att tilltron till digitaliseringen minskar. 

32 procent av alla svenskar, vilket innebär närmare 1,7 miljoner personer, kan tänka sig att vidareutbilda sig inom it, enligt den nya rapporten Tomorrow Report som Sifo genomfört på uppdrag av Nexer. Detta är en ökning med 70 procent sedan 2020. Av dessa är en halv miljon så intresserade att de kan tänka sig att finansiera hela eller delar av utbildningen. 

Enligt rapportförfattarna kan utvecklingen vara en följd av den ökade digitaliseringen under pandemin, och att man i samhället alltmer ser tech som en möjliggörare inom exempelvis tillverkande industri, sjukvård och välfärd. 

Enligt en kompetensrapport som TechSverige lanserade för en tid sedan saknas 70 000 personer inom it-sverige fram till 2024. Att Tomorrow Report nu visar att 70 procent fler svenskar nu än 2020 intresserar sig för it-jobb är glädjande, och kan öka våra chanser att bemöta kompetensbristen både lång- och kortsiktigt, menar rapportförfattarna. 

Minskad tilltro till digitaliseringen

Däremot har svenskarnas tilltro till att digitaliseringen kommer att leda till en bättre framtid minskat. Vid mätningen 2020 trodde 76 procent på detta, men i år är siffran 66 procent. Den yngsta målgruppen (18-29) är mest positiv, där tror 77 procent att ny teknik kommer leda till en bättre framtid.

Undersökningen visar att vi blivit mer realistiska och fått förståelse för att digitaliseringen inte är en quick-fix på framtidens problem. Det är en gemensam stor satsning som vi måste göra genom att vidareutbilda oss och jobba inom området, säger Lars Kry, vd på Nexer.

Män med bättre självförtroende än kvinnor

Rapporten visar även att männen har ett bättre digitalt sjävförtroende än kvinnor, av männen anser sig 58 procent ha god eller mycket god kunskap om it och tech, medan motsvarande siffra för kvinnor är 47 procent.

Samtidigt ökar kvinnornas intresse för teknik snabbare än vad som är fallet för männen. 22 procent av kvinnorna kan tänka sig vidareutbildning för att arbeta med it/tech, år 2020 var motsvarande siffra 13 procent.

Jämförelse med Indien

Undersökningen genomfördes även i USA, Storbritannien och USA, och där går det att se att Indien har allra bäst självförtroende gällande digitalisering. 71 procent anser sig ha god eller mycket god kunskap om it, jämfört med 53 procent i Sverige. I Indien tror också 43 procent av befolkningen att digitalisering och ny teknik kommer att ha löst klimatutmaningen inom fem år, i Sverige ligger denna siffra på 4 procent.

I Sverige är rapporten baserad på en undersökning genomförd av Kantar Sifo och omfattar svar från 2517 respondenter mellan 18-79 år.

Källa: Nexer

17 januari 2023Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Fredrik Adolfssondigit

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

SENASTE NYTT

Stäng