Ny datacenter-satsning för Norrbottenkommunerna

Magnus Mörtling, it-chef, Överkalix kommun. Foto: Fredrik Kron/Voister

Överkalix är Norrbottens näst minsta kommun med ungefär 3 200 invånare, varav cirka 10 procent arbetar i kommunens verksamheter. För att klara den digitala omställningen samarbetar man med övriga kommuner i regionen genom en E-nämnd, där ett nytt datacenter och ett gemensamt system för socialtjänsten är några initiativ. 

– Även i en liten kommun har vi lika många system som i en stor, och vi har samma krav på att följa lagar och regler och på att leverera samhällsservice. Därför samverkar vi väldigt mycket i Norrbotten, kommuner emellan och 2013 skapade framsynta personer både inom it och inom politiken en nämnd som kallas för E-nämnden. Den har som mål att främja digitaliseringsmöjligheter och samverkan mellan kommunerna, säger Magnus Mörtling, it-chef, Överkalix kommun.

Har ni något som ni gjort nyligen tillsammans med E-nämnden?

– Vi i Överkalix kommun flyttade nyligen in i ett nytt datacenter. Vi har ett datacenter för alla Norrbottens kommuner som är etablerat sedan en tid tillbaka. Alla kommuner kommer att flytta in i det, vilket gör att vi vet var datan finns, och vi får gemensam drift, skalfördelar, och bättre säkerhetsfunktioner som vi alla behöver.

Är säkerheteten en av de stora vinsterna med flytten?

– Absolut. Speciellt för en liten kommun som inte har lika lätt att investera i den infrastruktur som man kanske egentligen behöver ha för att uppfylla exempelvis säkerhetsskyddslagen.

Har ni andra projekt på gång?

– Ja, ett som är kopplat till socialtjänsten. Alla socialchefer har gått ihop och kommit fram till att vi behöver ett system som är gemensamt för alla Norrbottens kommuner, inte minst eftersom det kommer vara svårt att rekrytera folk. Det systemet håller på att driftsättas just nu och vi kör piloter. På sikt kommer den här lösningen innebära att alla våra kommuner kommer att jobba på samma sätt i samma system.

Vilka fördelar ger det er?

– Framförallt handlar det om personalförsörjning. Norrbotten är en ganska het arbetsmarknad nu och det finns nästan inga att anställa. Kom gärna hit och bosätt er!

Finns det några utmaningar när 14 kommuner ska samverka i en nämnd som E-nämnden?

– Så är det definitivt. Det är ju en politiskt styrd nämnd. Men just E-nämnden har vi skapat så att det finns en representant från varje kommun, och vi har en röst per kommun. Alla har lika mycket att säga till om och det tror jag är väldigt viktigt för att få det här att fungera.

Om två år, var är Överkalix då skulle du säga?

– Jag tror att våra verksamheter kommer att ha mer tid att göra det de ska, med hjälp av digitalisering och it, säger Magnus Mörtling.

13 januari 2023Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Tim LefflerdigitFoto Fredrik Kron/Voister, Adobestock

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng