Medborgardriven digitalisering i Järfälla

Järfälla har en ny plan för digitalisering och innovation. Genom att skapa sig en uppfattning om vad medborgarna efterfrågar hoppas kommunen inom en snar framtid att kunna utveckla relevanta e-tjänster för både privatpersoner och företagare.

– Det som har varit speciellt med arbetet är att vi har förankrat det på alla nivåer redan från början. Vi har haft med oss medarbetare från alla förvaltningar och hela kommunledningsgruppen, samtidigt som vi har involverat våra invånare eftersom vi vill börja arbeta mer behovsdrivet gentemot dem och näringslivet i kommunen. Därför intervjuade vi invånare för att höra hur behoven inom digitalisering och innovation ser ut, säger Jenny Ångman, innovationschef, Järfälla kommun.

Vad har invånarna sagt?

– De har ökade krav på offentlig sektor. Man är van att använda digitala tjänster när man är i kontakt med olika myndigheter och företag, och därför förväntar man sig att kommunen också ska ha smidiga och enkla kvalitetssäkrade digitala tjänster.

Vad har ni vunnit på att arbeta så här?

– Att vi faktiskt gör det som invånarna förväntar sig av oss. Vi är ju skattefinansierade, och det är klart att vi ska utgå från deras behov. Invånarna vinner på det och vi gör rätt saker.

Vart är ni om 18 månader i det här arbetet?

– Vi kommer att ha upphandlat ett centralt e-arkiv som sedan olika verksamheter kommer att koppla upp sina arkiv till. Vi kommer också att ha tydliggjort vår samhällsbyggnadsprocess för att så småningom kunna digitalisera och få den helt sömlös. Vi har då också utbildat en hel del av våra medarbetare i tjänstedesign för att vi ska kunna jobba mer innovativt och behovsdrivet. Jag tror även att vi har hittat nya sätt att omvärldsbevaka, så att vi jobbar fortsatt med rätt saker inför framtiden, säger Jenny Ångman.

19 januari 2023Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Fredrik AdolfssondigitFoto Fredrik Kron/Voister, Mostphotos

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng