Karolinska Institutet får digital tvilling

Digital Tvilling Ki

Foto: Jonatan Fernström (Akademiska Hus)

Karolinska Institutet i Solna jobbar med att skapa en digital tvilling av sitt campus. Tanken är att nyttja lokaler smartare och att minska energianvändningen.

– Med data och insikter från den digitala tvillingen kan vi se vilka lokaler som används och hur de används för att på så vis avgöra vilka rumstyper och funktioner som efterfrågas mer eller mindre. Vi vill helt enkelt hjälpa våra kunder att använda dagens byggnader smartare och säkra så att vi nyttjar det befintliga fastighetsbeståndet så pass bra att vi i framtiden slipper att bygga nytt, säger Peter Karlsson, affärsutvecklare på Akademiska Hus.

Först kommer skanningen ske inomhus i KI:s lokaler på Campus Solna, vilket omfattar strax över 300 000 kvadratmeter. Senare kommer även utemiljöerna på knappt 370 000 kvadratmeter skannas med hjälp av drönare. På så sätt ska man få en komplett bild av campus.

Det är fastighetsägaren Akademiska Hus som tillsammans med KI skapar den digitala tvillingen, vilket man menar kan öka nyttjandet av de befintliga lokalerna med upp till 30 procent.

Minskar lokalkostnader

Därtill menar fastighetsägaren att det finns möjligheter att via sensorer, visualiseringar och nya analyser från den digitala tvillingen minska den sammanlagda energianvändningen samt effektbehovet med upp till 20 procent. Att satsningen kan innebära en minskad energianvändning och sänkta lokalkostnader tror även Rickard Becker, fastighetsdirektör vid Karolinska Institutet:

– Den digitala tvillingen av våra byggnader ger oss möjligheter att enklare visualisera vårt bestånd och för verksamheten att boka rätt lokal. Utöver de uppenbara applikationerna går utvecklingen snabbt inom området så vi tror det finns stor potential att förbättra service och minska klimatavtryck. Vi kommer fortsätta vårt nära samarbete med Akademiska Hus och utveckla användningen av digitala modeller men också sensorer i lokalerna, vilket vi bedömer på sikt kommer att minska energianvändningen och kostnaderna för lokalerna.

Källa: Akademiska hus

12 januari 2023Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Fredrik Adolfssondigit

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

SENASTE NYTT

Stäng