"Idag exkluderar vi många gånger männen i jämställdhetsarbetet"

Therese Bengtner, Voister, och Mia Fredga, Lenovo.

År 2020 uppskattade Techsverige att det skulle behövas 70 000 personer till inom it och tech, de kommande fyra åren. Samtidigt har andelen kvinnor i it-branschen bara ökat med 2 procent sedan 2014. Och när en kartläggning gjordes av 14 svenska ledningsgrupper inom tech och it var bara en fjärdedel av personerna kvinnor.

Voister Tema

Voister Tema går på djupet i ett specifikt ämne via intervjuer med flera personer som har olika roller och infallsvinklar. Dessutom ingår en oberoende trendspaning som tittar på frågan ur ett bredare perspektiv. Varje tema består sammanlagt av tre publiceringar som kan vara i text-, video- eller poddform. Först ut är Lenovo på temat jämställdhet. 

Hur hänger detta ihop? Samtidigt som alltfler behövs och branschen uppges skrika efter kvinnor, syns det inte i statistiken. För att grotta lite i det har Voister träffat Mia Fredga, kanalchef på Lenovo Sverige.

Du har ju gått lite rakt emot statistiken. Du har lång branscherfarenhet, och sitter idag i svenska ledningsgruppen för Lenovo. Hur har din resa som kvinna varit i branschen, och finns det något som har präglat dig lite extra?

– Absolut. För det första älskar jag it-branschen och min tid inom den har präglat mig och gjort mig till den jag är. En händelse som har varit specifikt viktig är när jag var 23 år och kände mig otroligt redo för att ta mig an en utesäljarroll. Min chef var inte av samma åsikt och sade nej, med en ganska negativ attityd. Min respons i det läget är det som har format mig till den jag är. Antingen väljer jag att kollapsa i det ögonblicket på grund av omständigheterna, eller så väljer jag att ta ansvar för situationen, säger Mia Frediga, kanalchef, Lenovo Sverige.

– Jag lärde mig att inte tryckas ner och kände mig fortfarande lika redo, och presenterade mina argument för varför jag fortsatt skulle gå för det här jobbet. Jag vill minnas att jag bytte chef, och till slut fick jag rollen. Min respons var väldigt viktig. Att jag satte mig själv i förarsätet och att jag tog för mig i det tillfället. Jag gjorde min röst hörd.

Det kanske allra viktigaste: var snäll.

Utöver denna händelse, har din resa i branschen inneburit fler motgångar eller fördelar som kvinna?

– Jag har alltid sett det som en stor möjlighet att vara kvinna i it-branschen. Jag har ju varit i minoritet och det har absolut varit en fördel, men kanske inte i förhållande till vart jag har tagit mig. Det är svårt att säga vad det har och inte har gett mig.

Varför tror du att statistiken för branschen som helhet ser ut som den gör? Går det långsamt?

– Ja, och jag tror att om du inte har teknik eller it som ditt primära intresse, blir det ett skäl att välja bort hela den här branschen. Det bidrar nog till att många får fel uppfattning. Vi arbetar ju med människor och relationer, och it är det vi förser våra kunder, partners och hela samhället med, vilket i sig är en otrolig resa att vara med på.

Hur kan vi få fler att få upp intresset?

– Det ena är att vi som företag och vi i branschen behöver vara ute på högskolor och universitet, och tala om att arbetet innebär många mänskliga möten som utmynnar i att vi förser samhället med teknik. Det är inte nödvändigtvis själva tekniken som du kommer att arbeta i, och med.

Antingen väljer jag att kollapsa i det ögonblicket på grund av omständigheterna, eller så väljer jag att ta ansvar för situationen.

– Det andra är att ta in trainees, vilket har varit väldigt framgångsrikt för oss. Vi får in unga, superkompetenta personer som får en helt annan möjlighet att komma in i organisationen än en vanlig anställd får. Förhoppningsvis leder det till en anställning, och jag är övertygad om att det är både blivande stjärnor och blivande chefer som vi har att göra med.

Och det som redan görs idag när det kommer till jämställdhetsarbetet, varför tror du vi har kört fast där och vad behöver vi göra annorlunda?

– En viktig del är att inom företag tala om vad jämställdhet, mångfald och inkludering är, och att göra den frågan så mycket större än att den enbart handlar om antalet kvinnor och antalet män. Vi måste bredda oss i frågan och komma fram till vad dessa ord innebär för varje enskild medarbetare och för företaget i stort. Det är också viktigt i sammanhanget att sätta upp konkreta jämställdhetsmål.

Hur tror du vi kan göra jämställdhetsarbetet till allas fråga?

– Jag tror att vi, varje person, behöver våga att ställa frågor som inte är bekväma. Om det är något i dialogen med dig här och nu som jag inte känner mig bekväm i måste jag våga ställa frågan eller ta upp det med dig efteråt. Det tror jag mycket på: att vi i stunden behöver ansvara för när något inte känns rätt. Det är en stor förändring och utveckling.

– En annan del där jag personligen tror att vi går lite fel, är att vi fortfarande skapar event som är för en specifik grupp, och väldigt ofta för kvinnor. Då glömmer vi att vi exkluderar en hel grupp, i det här fallet alla män. Om jag ställer frågan till varför vi skapar den typen av event är ofta svaret att ”vi kvinnor känner oss inte trygga med att ta upp och diskutera vad som helst om vi inte är själva i gruppen”. Och det är just det som ska skapa underlaget för den nya dialogen, alltså att inkludera oss människor och ta just den frågan: Hur kan vi skapa en tryggare miljö när vi är samlade allihopa, vid samma bord? Det tror jag är en viktig förändring.

Så att alla får höra vad som sägs?

– Ja, vi har ofta fantastiska inspirationstalare, motivatorer, personlig utveckling med mera, som endast en grupp tar del av medan den andra gruppen är helt utanför. Vi kvinnor kommer därifrån fyllda med ny energi och lämnar dialogen och dynamiken mellan oss. Öppna därför upp rummet för oss alla, så att vi alla kan ta i dessa frågor!

Har du tips till kvinnor eller män som vill få in fler kvinnor i branschen, men som kanske är osäkra hur de ska gå vidare? Hur kan vi tillsammans driva på en förändring?

– Tre konkreta tips. För det första är det inte en viss chef, avdelning eller ett visst bolag som driver den här frågan, utan det är vi alla. Vi får inte tänka att det är någon annan som ska driva dialogen. Det är mitt ansvar, det är ditt ansvar, det är allas ansvar.

Hur kan vi skapa en tryggare miljö när vi är samlade allihopa, vid samma bord?

– För det andra: bredda dialogen så att det inte handlar om enbart antalet kvinnor eller män. Vi bör öppna upp frågan och istället se vilken dynamik vi vill skapa på arbetsplatsen och sätta mål för hur vi vill ha det utifrån vilken kultur vi står för som varumärke.

– Och den tredje och kanske allra viktigaste punkten: var snäll. Var snäll mot den du möter. Det är jätteviktigt, säger Mia Fredga, kanalchef, Lenovo.  

23 januari 2023Uppdaterad 19 februari 2024Reporter Therese BengtnerJämställdhetFoto Fredrik Kron/Voister

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng