Guldäpplet-vinnaren: Så maxar ni era digitala verktyg i vardagen

Martin Howe Borlänge

Martin Howe, utvecklare Microsoft 365 i Borlänge kommun. Foto: Adobestock, Guldäpplet

2022 var Martin Howe i Borlänge kommun en av tre som tilldelades lärarpriset Guldäpplet. I arbetet fokuserar Martin Howe på inkludering och tillgänglighet, där han försöker öka elevers måluppfyllelse genom digitala verktyg. Voister har pratat med pristagaren.

Det var oerhört smickrande att få utnämningen. Jag har jobbat med digitala verktyg hela min lärarkarriär, och det känns kul att få en så fin uppskattning för mitt arbete, säger Martin Howe, tidigare mellanstadielärare på Paradisskolan och idag utvecklare inom Microsoft 365 i Borlänge kommun.

Martin Howe fokuserar i sitt arbete på tillgänglighet och inkludering. Genom stöd av digitala verktyg försöker han överbrygga eventuella hinder och skapa nya möjligheter. Nu i Borlänge arbetar Martin Howe främst med Microsoft, men tidigare har han även jobbat med Google Workspace i fem år.

Jag strävar efter att hitta och nyttja styrkan i de plattformar som används, oavsett vilken det är. Många kommuner behöver bli bättre på att använda de funktioner som redan finns inbyggda i den digitala plattform de köpt in, man behöver inte alltid jaga runt efter nya appar och tillägg till höger och vänster. Det har även en tendens att bli spretigt för användarna.

Lagom till skolstarten i somras tilldelades Martin Howe en projektanställning där han ska arbeta som utvecklare mot två modellskolor i Borlänge kommun, där uppdragets målsättning är att öka lärarnas förtrogenhet med digitala verktyg och på så sätt även höja elevernas måluppfyllelse.

Jag ska hjälpa elever och pedagoger med att nyttja möjligheterna som finns i de digitala verktygen vi har. De erbjuds stöd i hur de hanterar hårdvaran och tjänsterna som finns där.

Kan du nämna ett exempel?

Istället för att lärare rättar glosor manuellt i 25 glosböcker per klass skapar läraren förhöret i det digitala enkätverktyget Microsoft Forms så att eleverna svarar där. På så sätt kan eleverna erbjudas att ta del av resultatet på en gång, lärarna får allt sammanställt och de behöver inte rätta manuellt. Den tiden kan de istället lägga på att planera och utveckla. Detta är bara ett av många exempel där vi kan effektivisera lärarnas arbete.

Pratar med klasser från olika delar av världen

Tekniken medför även en kollegial samverkan lokalt, nationellt och globalt. Genom ett samarbete med lärare världen över har Martin Howes elever med hjälp av verktyget Mystery Skype ringt upp andra klasser från nio olika länder.

Då får eleverna ställa sina frågor på engelska. Exempelvis: Bor ni nära havet? Har ni tre färger i er flagga? Har ni demokrati? De får utveckla sin engelska på ett annorlunda sätt. Det blir också ett ämnesövergripande arbetssätt, när de väl ställt sina frågor går de nämligen över till geografi för att utifrån svaren ta reda på vilket land som den andra klassen kom ifrån.

Jag hade en elev som vid terminsstarten inte vågade tala högt i klassrummet, men när vi under våren arbetade med Mystery Skype kunde han stå bredvid datorn utan att synas och ställa frågor på engelska till en klass någonstans ute i Europa. Då har det skett en inspirerande utveckling. Det blir en inkluderande, varierad undervisning som inspirerar elever och får dem att utvecklas både kunskapsmässigt och som person.

Jag kombinerar alltid digitala arbetssätt med analoga, och väljer det som lämpar sig bäst för att elever ska kunna nå kunskapskraven.

Sedan är det viktigt att nämna att digitalt inte alltid är det enda rätta. Därför kombinerar jag alltid digitala arbetssätt med analoga, och väljer det som lämpar sig bäst för att elever ska kunna nå kunskapskraven.

Många av de digitala verktygen som Martin Howe använder sig av i sin undervisning handlar om läs- och skrivförmåga. Med verktyget Avancerad läsare kan man få text uppläst, visa stavelser eller ändra typsnitt, teckenstorlek, färgkontraster och avstånd mellan tecken på texten.

För vissa elever kan det exempelvis vara svårt att uttrycka sig i skrift. Då kan eleven tala in sitt svar om när Gustav Vasa levde och varför han var kung, samtidigt som datorn skriver in det i realtid. Detta kallas diktering.

Kan även hjälpa vuxna

Här tror Martin Howe att kunskapen är låg även utanför skolvärlden, och att verktygen kan vara till hjälp också för vuxna.

Arbetsgivare har köpt in exempelvis Office 365 och då ingår flertalet inkluderingsverktyg, men få vet om det. Jag tror att det finns ett stort mörkertal bland arbetstagare som har de här behoven, men som vuxen framhäver man sällan vilka utmaningar och behov man har. Vi är nog många som skäms för sådant.

Här borde därför arbetsgivare visa upp verktygen för sina personalgrupper. Det här handlar inte bara om läs- och skrivsvårigheter utan även vi vuxna gillar ju att ta in information på olika sätt och skapa effektivitet i hur vi utför våra arbetsuppgifter.

Utöver tjänsten i Borlänge kommun arbetar Martin Howe som konsult där han vill bidra till att utveckla verksamheter runt om i landet genom att de på ett bättre sätt förstår och nyttjar ny teknik. En av de viktigaste delarna här är faktiskt den egna inställningen.

I början gäller det att vara nyfiken och våga testa, det vill säga att ha ett öppet ”mind set”. Ta hjälp och fråga om du inte förstår. Och att ha tillgänglighet och effektivitet i bakhuvudet: Vilka tekniker kan leda till ett effektivare arbetssätt och utveckla verksamheten för alla? När ni hittar några sådana områden – prioritera dem. Och kontakta mig, hehe, avslutar Martin Howe.

27 januari 2023Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Fredrik Adolfssonskola

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng