Friends digitala tvilling ska minska framtidens mobbning

Digital Tvilling

Via det nya AI-projektet Mobbningens digitala tvilling vill Friends kunna motverka framtidens mobbning. Det långsiktiga målet är att inom åtta år halvera mobbningen på landets skolor.

– Sverige har gått från att ha varit ett föregångsland till att i allt högre grad på senare år misslyckats, inte bara med att skapa inkluderande och trygga utbildningsmiljöer, utan även med att skydda skolbarn mot nätmobbning och trakasserier i digitala miljöer, säger Maja Frankel, generalsekreterare på Friends.

Enligt siffror från Friends har mobbningen på svenska skolor fördubblats under det senaste decenniet. En utveckling som har lett till att stiftelsen tittar på nya metoder för att komma till bukt med problemen.

En av dessa är projektet Mobbningens digitala tvilling, vilket är en simuleringsmodell av Sveriges skola som ska förutse åtgärders olika effekter, ända ned på klassnivå.

– De skolor som har ett systematiskt trygghetsarbete har det ofta för att skolans rektor är engagerad i och prioriterar frågan. Med en mer datadriven prevention ökar möjligheten drastiskt för en likvärdig skolmiljö och trygghet för alla barn. Vårt mål är ett samhälle fritt från mobbning och nu tar vi hjälp av digitalisering och ny teknik för att komma dit, säger Maja Frankel.

Tio år av enkätdata

Friends har i över tio års tid kartlagt tryggheten på svenska skolor, där man samlat in över 230 000 elevsvar och knappt 30 000 personalsvar. Detta ska agera dataunderlag för analys av trender och förekomst av mobbning.

Ett preventivt AI-verktyg har sedan matats med denna data och andra forskningsinsikter. Tanken är att kommuner, skolor och klasser själva ska kunna använda plattformen och prova vad vissa specifika insatser kan få för effekter.

– Vi måste ta bort trösklar, sprida arbetsverktyg och dela kunskap, så att ingen, oavsett om du är rektor eller vårdnadshavare, kan stå still och undra: ”Vad kunde jag ha gjort?” Genom Mobbningens digitala tvilling tar vi oss an utmaningen att lyssna på barnen och att ta ansvar för den makt vi har och den förändring vi kan ge dem med hjälp av AI och ny teknik, säger Maja Frankel.

Ska finnas på hälften av landets skolor

Målet är att verktyget ska finnas tillgängligt på hälften av landets skolor inom tre till fem år. Inom åtta år ska verktyget ha halverat mobbningen.

Projektet är finansierat av Vinnova och deltar gör även Örebro universitet samt Tietoevry.

Källa: Techarenan

9 januari 2023Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Fredrik Adolfssonit i skolan

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

SENASTE NYTT

Stäng