Enhetschefen: Uppkopplad vård inte utan utmaningar

Michael Ceder, Region Kalmar län. Foto: Fredrik Kron/Voister

It- och informationssäkerhet är två utmaningar som vården står inför, i och med övergången från icke-uppkopplade apparater till mjukvarulösningar anslutna till nätet. Det menar Michael Ceder, basenhetschef i Region Kalmar län, som samtidigt lyfter positiva exempel på hur säker automatisering ska effektivisera sjukvården i regionen.

– Inom Region Kalmar Län håller vi på med ett antal olika projekt. Till exempel har vi ett projekt som handlar om taligenkänning, där vi vill att läkare direkt ska kunna diktera sina journaler in i journalsystemet, utan att behöva gå via medicinska sekreterare, säger Michael Ceder, basenhetschef, Region Kalmar län.

– Vi har också ett projekt när det gäller att koppla upp utrusning för vitalparametrar, så att man manuellt slipper att mata in värden i journalsystemet. Istället sköts det automatiskt.

Vad ska de här projekten ge?

– Vi förbättrar effektiviteten och arbetsmiljön för de inblandade genom att vi tar bort manuella moment som inte behövs. Det är också en patientsäkerhetsfråga, alltså att någon hade kunnat skriva fel, helt enkelt. Nu när informationen går in maskinellt får vi en automatisering som säkerställer att det blir rätt.

Och så får de medicinska sekreterarna annat att göra?

– Ja, precis. Det finns en mängd andra uppgifter där deras kompetens blir viktig. De kommer absolut att finnas kvar.

Finns det några problem eller utmaningar med att vården blir allt mer uppkopplad?

– Det finns naturligtvis mängder med fördelar med att detta sker, men det finns också problem som behöver hanteras, såsom att skydda data och skydda individer på olika sätt, och att vi behöver en korrekt it-säkerhet för allt vi gör. Det finns det en hel del att göra.

Som vad till exempel?

– Molntjänstfrågan är en sådan utmaning. I många fall har vi medicintekniska system som kräver en interaktion och lagring av data i molntjänster, som inte är tillåtna. Det handlar också om att många av de produkter vi använder har gått från att vara ganska ”apparatfokuserade” till att bli mer av it-system, och mjukvarubaserade. Då är det viktigt att vi får hela livscykeln runt det här att fungera, med korrekta och uppdaterade operativsystem.

– Det finns andra exempel med nätverk som måste vara uppkopplade på väldigt specifika sätt, och ibland på sätt som inte är bra säkerhetsmässigt, med hårdkodade ip-adresser och liknande.

Hur hoppas du att Region Kalmar län ser annorlunda ut om två år?

– Det vi arbetar mycket med är att få digitaliseringen att fungera, precis som många andra gör. Men inte minst behövs starkare driv, kompetens och resurser från verksamheterna. Det arbetar vi ganska mycket med att få till. Det har nyligen tillsatts en digitaliseringschef som tidigare jobbade på it-förvaltningen, men som nu är i verksamheten. Vi har också tillsatt andra resurser i verksamheten för att kunna driva digitaliseringsprojekt. Det finns alltså rätt mycket initiativ och jag hoppas verkligen att vi löser det här under de närmaste åren.

24 januari 2023Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Fredrik Adolfssonit i vårdenFoto Fredrik Kron/Voister, Kennerth Kullman/Mostphotos

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng