Check Point: Så mycket ökade cyberattackerna 2022

Svensk Arme Stockholm

Foto: Mostphotos

Antalet cyberattacker ökade med 38 procent under 2022 jämfört med 2021. I Sverige var statliga och militära mål de mest utsatta, med ett snitt på 1 440 attacker per verksamhet och vecka.

– Cyberhoten ökar ständigt och med mer agila hackinggrupper som snabbt anpassar sig efter omvärlden blir det allt svårare att förutspå hur hoten kommer att utvecklas, säger Mats Ekdahl, säkerhetsexpert hos Check Point.

Den globala ökningen på 38 procent är något mindre i Sverige, där attackerna "endast" ökade med 8 procent. Ökningen kan spåras till flera små, agila hackergrupper som fokuserat på verktyg för arbete och undervisning på distans.

Branscherna som sett kraftigast ökning av cyberhot under 2022 är ISP:er (företag som levererar internetlösningar) och MSP:er (företag som administrerar it-system åt andra företag). Här har hoten ökat med 267 procent till i snitt 927 attacker per verksamhet och vecka.

– Den kraftiga ökningen för ISP:er och MSP:er kan kopplas till att många sektorer fick ställa om till mer digital verksamhet under pandemin. Det har skapat ett intresse hos de cyberkriminella då cybersäkerheten ofta inte hänger med vid en snabb digital omställning.

Ökningen lär fortsätta 

Mats Ekdahl tror även att cyberattackerna kommer fortsätta att öka under 2023. 

– Dessvärre förväntar vi oss att cyberattackerna kommer att fortsätta öka även detta år. AI-teknik så som Chat GPT gör det enkelt för cyberkriminella att snabbt skapa skadlig kod på ett mer automatiserat sätt.

Källa: Check Point

11 januari 2023Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Fredrik Adolfssonsäkerhet

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

SENASTE NYTT

Stäng