Baksidorna med VR och AR inom industrin undersöks

Kvinna I Industrin Med Vr Glasögon

Kunskapen om hur AR och VR används och påverkar industrin är idag ganska tunn. Därför ska Högskolan i Skövde ta fram en vägledning i hur verktygen bör användas i denna miljö. 

– Vi tror att det är oerhört viktigt att vi ökar förståelsen för hur automatiserat kognitivt stöd (AKS) påverkar arbetstagarens kognitiva arbetsmiljö innan dessa system rullas ut i stor skala på arbetsplatser i Sverige och runt om i världen, säger Erik Billing, biträdande professor i informationsteknologi och projektledare, i ett pressmeddelande.

Högskolan i Skövde ska tillsammans med Volvo Cars driva projektet ”Operatörskompetens i automatiserade och virtuella miljöer” (OKAVIM) för att ta fram en konkret och användbar vägledning i hur AR och VR, som också av forskarna benämns som automatiserat kognitivt stöd (AKS), kan användas inom framförallt tillverkningsindustrin. För projektet har man beviljats 4,8 miljoner från AFA försäkring.

Möjliga nackdelar med AKS?

De vanligaste inslagen av AKS idag är inom upplärning och rutinarbete, men forskarna anser att kunskapsläget är tunt, och att det utöver de positiva effekterna också kan finnas andra effekter som pekar åt motsatt håll. Det kan exempelvis handla om försämrad inlärning och en försämring av våra minnen.

Med en utökad användning av AKS kan det med andra ord finnas risker för att operatörer lär sig sina arbeten sämre och blir mer beroende av stöd, vilket i sin tur påverkar deras förståelse för arbetsuppgifterna och minska chansen att de kan lösa nya problem som dyker upp.

Allt detta är resultat från tidigare kognitionsforskning, och enligt forskarna återstår det att se hur applicerbart detta är på AKS i industrin.

– Idag saknas det kompetens om exakt hur de nya teknologierna påverkar den kognitiva arbetsmiljön, det kunskapsgapet ska vi bidra till att minska. Annars finns det en risk att de positiva effekterna uteblir eller till och med försämrar situationen om hjälpmedlen inte används på rätt sätt, säger Erik Billing.

Nya riktlinjer

Forskarnas riktlinjer för kommande utformning av AKS kommer bland annat att tillgodose att användarens behov av stöd minskar och att känslan av delaktighet och användarinflytande upprätthålls.

– Målet är en arbetssituation som inte upplevs stressande men som samtidigt erbjuder visst mått av utmaning och möjligheter att lära sig nya saker, säger Erik Bolling.

Källa: Högskolan i Skövde

25 januari 2023Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Tim LefflerAR/VRFoto Adobestock

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

SENASTE NYTT

Stäng