Svensk forskning ska göra robotar kloka

Umeå Universitet Forskar På Kloka Robotar

Suna Bensch, Filip Edström, Xavier de Luna och Thomas Hellström. Foto: Victoria Skeidsvoll

Forskare vid Umeå universitet ska forsöka ta fram “kloka” robotar med sunt förnuft. Förhoppningen är att robotar ska kunna se orsakssamband och räkna ut vad som spelar roll och inte.

– Vi ska utveckla tekniker så att robotarna med hjälp av oss människor lär sig det vi ibland kallar ”sunt förnuft”. Att veta vad som egentligen inte “spelar roll” är grundläggande för att kunna lösa problem, fatta beslut och förutsäga saker, men också att vara kreativa. Här är vi människor helt överlägsna dagens AI-system, säger Thomas Hellström, professor vid Institutionen för datavetenskap, Umeå universitet. 

Thomas Hellström är ansvarig för det nya projektet Robotar med kausala förmågor som finansieras av Vetenskapsrådet. Forskningen genomförs via ett samarbete mellan Umeå universitet och Handelshögskolan.

Glassförsäljning och elförbrukning

Men vad åsyftas med kausala förmågor? Här försöker Thomas Hellström exemplifiera med en butiks glassförsäljning och elförbrukning.

– Är det varmt så ökar både försäljningen av glass och elkonsumtionen, de är alltså korrelerade, men det finns inget orsakssamband som gör att glassförsäljningen ökar om elförbrukningen går upp, och det här förstår vi människor – men tyvärr inte dagens datorer och robotar, säger Thomas Hellström.

I arbetet ska nu Thomas Hellström, tillsammans med Suna Bensch, universitetslektor vid Institutionen för datavetenskap, och Xavier de Luna, professor i statistik vid Handelshögskolan samt Filip Edström, doktorand i statistik, försöka lära robotar detta.

– I vårt projekt kommer robotarna att samtala med människor och fråga om hur världen fungerar. Roboten kan bättre göra planer för att nå uppsatta mål eftersom den vet mer om vad som sker när den utför olika typer av handlingar. Den kan också lära sig att bättre förstå oss människor, eftersom den inser syfte och mål med de saker vi gör, säger Thomas Hellström.

Källa: Umeå universitet

14 december 2022Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Fredrik Adolfssondigit

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

SENASTE NYTT

Stäng