Smartare skola med sensorer för Ale

Ale är i färd med att koppla upp en av sina skolor med sensorer och AI. Förhoppningen är att det dels kan bidra till smartare energianvändning, dels bli underlag för diskussioner under lektionerna kring hållbarhet och klimatavtryck.

– Ett av de viktigaste uppdragen vi har är att stödja verksamheten i deras ambitioner att verksamhetsutveckla med hjälp av it-stöd. Vi har till exempel startat ett intressant projekt tillsammans med fastighetschefen, som kallas för smart fastighet. Där har vi kommit hyfsat långt, och det ligger ju dessutom i tiden med energibesparingar och annat, säger Christina Larsson, it-chef, Ale kommun.

Vad är smart fastighet?

– Rent praktiskt håller vi med ett projekt där vi ska använda fastighetsstyrning, IoT, och AI, säger Per Persson, e-strateg, Ale kommun. Vi ska koppla upp fastigheten och ha sensorer som mäter klimat i fastigheten och en AI som hjälper till att styra detta, och vidare kunna visa hur fastigheten mår för de som är i fastigheten. Nu ska vi göra detta i en skola, vilket dels kommer innebära ett bra underlag till själva undervisningen om klimat och hållbarhet, dels förhoppningsvis leda till en beteendeförändring. Det är Ale kommun med partners som leder projektet och vi har via Vinnova fått ekonomiskt stöd inom ramarna för IoT Sverige-projektet.

Vad hoppas ni under de första testerna?

– Hur mycket vi kan sänka fastighetens klimatavtryck, vilket i detta fall är energiförbrukning. Hur mycket mindre fjärrvärme och ström kan vi använda i den här fastigheten, och därmed hur mycket pengar kan vi spara, när vi styr mer och ger de som befinner sig i fastigheten möjligheten att förändra sitt beteende?

Finns det annat du skulle vilja lyfta som ni gör just nu i kommunen, Christina Larsson?

– Vi har projekt som pågår både inom vården och inom skolan. I skolan har vi sedan många år en digital enhet per elev, så kallad en-till-en, från den yngsta till den äldsta. Nu testar vi tillsammans med Microsoft den nya Windows 11 SE-maskinen, för att öka säkerheten och effektiviteten och supporten för våra elever och pedagoger i Ale. Skolan är en duktig verksamhet som vet vad man vill utveckla inom.

Är säkerhet en stor fråga för er?

– Ja, vi arbetar mycket med det, och utreder tillsammans med våra leverantörer och med andra externa företag som genomlyst vår säkerhet och vårt säkerhetsarbete, så att vi kan känna oss trygga i de tider som är nu, säger Christina Larsson.

Vilka är de största upptäckterna?

– Vi gör väldigt mycket i Ale på säkerhetssidan, säger Per Persson. Genomlysningarna som gjorts har visat att vi gör mycket rätt, men i alla sådana här frågor går det att göra ännu mer. Sedan är det också en utmaning att få it-säkerhet, användarsäkerhet och informationsstyrningssäkerhet att gå hand i hand. Det är svårt, men vi arbetar hårt i hela organisationen för att få detta på plats på ett bra sätt.

– Och säkerhet är dyrt, säger Christina Larsson. Så det gäller att vi investerar rätt i de åtgärder som faktiskt gör nytta. Samtidigt som det inte få bli så säkert att det inte blir användarvänligt. Det gäller att hålla tungan rätt i mun.

21 december 2022Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Therese BengtnerdigitFoto Fredrik Kron/Voister

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng