Så kan Sverige bidra till anti-rasism på nätet

Kim Smouter, director, ENAR.

Sociala medier är både en skatt och en förbannelse när det kommer till rasism på nätet. Å ena sidan sprids rasism i form av hat och hot från anonyma konton och andra nättroll. Å andra sidan var plattformarna oumbärliga för att sprida Black Lives Matters budskap. Det menar generaldirektören för European Network Against Racism Kim Smouter, som också understryker Sveriges viktiga roll i arbetet med anti-rasism.

– På ENAR, European Network Against Racism, jobbar vi med ett antal frågor. Den första handlar om att se till att anti-rasism ligger högt upp på den politiska, europeiska agendan. Efter Black Lives Matter har vi lyckats skapa ett momentum och anti-rasism prioriteras högre i Europeiska kommissionen och det finns många nationella mål som ser till att varje medlemsstat gör sin del. För oss handlar det om att monitorera så att dessa åtgärder efterföljs, säger Kim Smouter, generaldirektör, ENAR.

– Vi är jobbar också med nya delar i samhället där anti-rasism måste vara ständigt närvarande, till exempel klimatförändringarna. Det är lätt att tro att detta är ett ämne långt från anti-rasism, men faktum är att de samhällen och människor som drabbas hårdast av dessa förändringar är rasifierade. Därför finns det en stark länk mellan arbete med anti-rasism och hållbarhet.

– Vi ser samma sak på digitala plattformar. Dels för att dessa nya teknologier möjliggör mer rasism, dels för att man inte jämförelsevis inte representeras lika mycket i det här området. Därför finns det mycket arbete för oss även på denna front.

– Slutligen handlar det om att se till så att anti-rasismrörelsen är tillräckligt finansierad för att kunna göra det arbete som krävs över hela Europa.

Vilka är å ena sidan de största riskerna, å andra sidan de största möjligheterna, inom tech framöver?

– Det största riskerna hittar vi på sociala medier. De skapar ett samhälle där vi kan filtrera bort många olika röster och perspektiv, och de polariserar vårt samhälle på ett ibland väldigt våldsamt sätt. Vi kan se hur sociala medier används som verktyg för att ge sig på rasifierade individer. De får utstå hat och hot på en nivå som vi varken har sett eller hört förut. Och på grund av anonymiteten på många av de här plattformarna är dessa personer väldigt svårt att komma åt.

– När det kommer till möjligheter utgör Black Lives Matter ett fint exempel på vad som kan hända, när sociala medier används för att stötta anti-rasism. Tack vare Black Lives Matter blev historien om George Floyd ett globalt fenomen och det gjorde det möjligt att prata om hur rasism påverkar människor, i företag och organisationer, i politiken, i samhället i stort och de konversationerna hade inte ägt rum om inte sociala medier lyft och förstärkt det som hände i USA med George Floyd.

Hur kan Sverige spela en roll i detta europeiska nätverk?

– Rasism återfinns i städer och lokala samhällen. För oss är det centralt att ha allierade som arbetar på lokal nivå. Sverige måste spela sin roll och vara en stark röst. Sverige som land har ofta stöttat civila organisationer över hela Europa, och hjälpt oss hitta ett bästa sätt att komma framåt. Att ha Sverige med som en partner i det här arbetet, är otroligt viktigt.

– Sverige är som alla andra länder exponerat för rasism och individer som lever i Sverige upplever rasism. Därför är det viktigt att svenskar som upplever eller ser rasism, påpekar det och visar att de är mot det och inte är tysta. Väldigt ofta känner de som utsätts att de är de enda som slåss mot rasism, och att alla andra förutsätter att de ska lösa problemet. Och så kan det förstås inte vara. För att lösa rasismen måste hela samhället mobiliseras och vi behöver svenskar som mobiliserar med oss, säger Kim Smouter.

13 december 2022Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Therese BengtnerledarskapFoto Fredrik Kron/Voister

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng