Så förenklar Arbetsförmedlingens techlösning jobbsökandet

Arbetsförmedlingen Kontor 960640

Foto: Arbetsförmedlingen

Arbetsförmedlingens digitala ekosystem Jobtech Development gör att arbetsgivare kan dela kunskap, kod och data om arbetssökande på myndighetens plattform. Ekosystemet minskar antalet silos och underlättar tillvaron för personer utan arbete som kan fokusera mindre på administration – och mer på att söka jobb.

– Arbetsförmedlingens modiga beslut att leda vägen för öppen data innebär att skattebetalarnas pengar fortsätter återinvesteras i systemet. När vi började utveckla Jobtech var visionen att skapa en bättre arbetsmarknad och mer effektiv matchning. Nu ser vi att plattformen också stödjer det allt viktigare arbetet med livslångt lärande och individuell kompetensutveckling, säger Josefin Berndtson, sektionschef på Arbetsförmedlingens enhet Jobtech.

2016 började Arbetsförmedlingen se över möjligheterna att med gemensamma standarder och öppen data minska antalet silos bland hundratals digitala matchnings- och vägledningstjänster som i många fall inte kommunicerade med varandra.

Likvärdiga lösningar utvecklar arbetsmarknaden

Resultatet, Jobtech Development, lanserades 2017 och är ett digitalt ekosystem för matchning där cirka 200 företag och organisationer delar data, kunskap och kod på Arbetsförmedlingens plattform. Allt utbyte av information om arbetssökande sker med individens godkännande men i grunden är det en B2B-lösning.

– Vi har dagliga kontakter med de största organisationerna inom omställning. De är våra bollplank kring behoven av information och data. Resultatet blir fler aktörer med likvärdiga lösningar och därigenom en snabbare utveckling på arbetsmarknaden, säger Josefin Berndtson.

Den gemensamma plattformen förenklar livet som arbetssökande på flera sätt.

– Ett försäkringsbolag använder vår infrastruktur för att hämta information om kunder som har en inkomstförsäkring vid arbetslöshet. Genom att använda vår plattform har bolagets handläggningstid vid utbetalningar gått från veckor till timmar. Användarna är jättenöjda och kan lägga sin tid på att söka jobb och inte på tröttsam administration, säger Therese Asplund, enhetschef på Jobtech.

Api utvecklar Platsbanken

Jobtech Development erbjuder flera api:er, bland dem Connect Once som innebär att CV-data som finns lagrade hos Arbetsförmedlingen överförs till externa system för fler möjliga matchningar. Ett annat api gör Platsbanken till en ännu större resurs för arbetssökande.

Therese Asplund Och Josefin Berndtson

Therese Asplund och Josefin Berndtson. Foto: Arbetsförmedlingen

– Arbetsförmedlingen är en av de största aktörerna på arbetsmarknaden men vi ser på oss själva som användare. Utan att konkurrera med andra aktörer vill vi förenkla för arbetssökande att hitta lediga jobb. Med Jobad Links kan arbetssökande som använder Platsbanken få tips om annonser även på externa sajter om Monster och gå vidare dit, säger Therese Asplund.

Det finns flera exempel på hur Jobtech Developments api:er utvecklar den svenska arbetsmarknaden. Till exempel används de av Trygghetsrådet (TRR) för att matcha klienter och rekryterande arbetsgivare. Ett annat exempel är Layke Analytics som utvecklar nya tjänster kring intelligent screening av CV:n.

Mikromeriter utmaning för EU

En gemensam begreppsstruktur, taxonomi, för arbetsmarknaden med 45 000 sökord för yrken och kompetenser är en förutsättning för Jobtech Development som öppet ekosystem. EU arbetar med en motsvarande struktur för att bidra till den fria rörligheten inom unionen.

– Vi ansvarar för att det svenska systemet stämmer med ESCO, EU:s gemensamma yrkes- och kompetensklassificering. Här behövs fler datapunkter, bland annat för att översätta och vidimera kompetenser. Ett annat EU-gemensamt arbete handlar om så kallade mikromeriter, alltså hur en individs olika erfarenheter och kompetenser ska värderas och eventuellt kompletteras för ett arbetsliv i ständig förändring, säger Josefin Berndtson.

Under det nya året kommer Jobtech börja samarbeta med ett advisory board för att ytterligare utveckla dialogen med arbetsmarknaden och driva framtidsfrågor som rör innovation, öppna data och ekosystem.

Fakta om Jobtech och Jobtech Development

Kärnuppdraget för enheten Jobtech är att driva och facilitera ett digitalt ekosystem – ett öppet nätverk – för aktörer på arbetsmarknaden. Enheten fokuserar på att hitta sätt att samarbeta med andra aktörer och få ekosystemet att växa.

Nätverket samlas runt en plattform, Jobtech Development, som enheten tillhandahåller. Här kan samarbete och teknikutbyte mellan aktörer ske. Här finns öppna data, standarder och öppen källkod, både Arbetsförmedlingens och andras. Ingången till plattformen är webbplatsen jobtechdev.se

19 december 2022Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Anne Hammarskjölddigit

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng