Regeringen: Nu ska statlig e-legitimation utredas

Regeringen Och Eleg

Regeringen har tillsatt en särskild utredare som ska lämna förslag på hur e-legitimationer kan utfärdas på ”högsta tillitsnivå”. Även en digital identitetsplånbok ska utredas.

– En e-legitimation är nödvändig för att få tillgång till det digitala samhället. Dock saknas idag i Sverige en e-legitimation som uppfyller kraven om högsta tekniska säkerhet och det finns brister i de e-leg som idag finns, bland annat gällande säkerställande av faktiskt identitet. Därför behöver säkerheten i systemet stärkas och så många som möjligt få tillgång till en e-legitimation av högsta tillitsnivå, säger civilminister Erik Slottner, i ett pressmeddelande.

Syftet med utredningen är att försöka hitta nya sätt för svenska medborgare att legitimera sig, på ett säkert och enkelt sätt. Utredningen är ett led i det förslag från Europeiska kommissionen som handlar om att det ska bli obligatoriskt för varje medlemsstat att anmäla en e-legitimation för sina medborgare på högsta tillitsnivå.

Parallellt ska en digital identitetsplånbok utredas, som både ska gå att använda online och offline, och där individen har full kontroll över sina data.

SKR backar utredningen

Patrik Sundström, digitaliseringschef på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), välkomnar utredningen och säger i ett pressmeddelande att SKR länge efterlyst en statlig e-legitimation.

– Dagens system gör att vissa grupper av individer helt ställs utanför systemet. Det är därför glädjande att en statlig e-legitimation nu ska utredas. Kommuner och regioner kan inte ta fram olika särlösningar för e-identifiering, han.

Regeringens uppdrag ska delredovisas 16 oktober 2023 och slutredovisas 31 maj 2024.

eIDAS II

Den 3 juni 2021 presenterade Europeiska kommissionen ett förslag till ändring av eIDAS-förordningen. Förslaget innebär bland annat att det ska bli obligatoriskt för varje medlemsstat att anmäla en e-legitimation på högsta tillitsnivån enligt ett förfarande för gränsöverskridande identifiering och att varje medlemsstat ska utfärda en europeisk digital identitetsplånbok. Tillitsnivån på e-legitimationen avgör hur tillförlitligt det är att personen som identifierar sig är den man utger sig för att vara. Plånboken ska möjliggöra för fysiska och juridiska personer att på ett säkert sätt bl.a. begära, erhålla, lagra, och använda personidentifieringsuppgifter och digitala bevis för autentisering online och offline samt att skriva under med kvalificerade elektroniska underskrifter.

Källa: Regeringen.se

Källa: Regeringen, SKR

23 december 2022Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Tim LefflerdigitFoto Mostphotos, Adobestock

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

SENASTE NYTT

Stäng