Ny rapport: Hybridarbete ger förödande resultat

Kvinna Arbetar Hemifrån

Distansarbete innebär försämrad utveckling och växande kostnader för svenska företag. Dessutom råder en ökad oförmåga att fatta beslut. Det fastställer konsultföretaget Boston Consulting Group (BCG) i en ny rapport.

Distansarbetet har inneburit ett signifikant förfall. Efter pandemin har det blivit plågsamt tydligt att företagens utvecklingsförmåga försämrats markant, säger BCG:s Sverige-vd Erik Flinck till Dagens Industri.

Boston Consulting Group är varje år involverat i ungefär 1 500 transformationsarbeten på företag världen över. Cirka åtta av tio av dessa sker på bolag med fler än 5 000 anställda. Nu menar konsultbolaget att de senaste årens hybridarbete fått förödande konsekvenser på företagens utveckling.

Numera får bolag i snitt ut 60 procent av sina inplanerade förbättringsprojekt initiativ som ska minska kostnader eller mynna ut i nya erbjudanden. Parallellt har projekten blivit 30 procent dyrare, och tar därtill 50 procent längre tid att genomföra.

Kostnader exploderar och tidslinjer skjuts framåt. Samtidigt krymper den faktiska förbättringen, vilket på sikt innebär att företagen tappar konkurrenskraft, säger Erik Flinck. 

Distansarbetet innebär även att antalet möten har ökat kraftigt. 

En beslutsprocess som tidigare tog dagar, tar nu veckor eller månader. De högsta cheferna sitter i eviga möten. Energinivån försvinner även bland mellanchefer som driver förändring. När de tappar orken, händer ingenting,

Den svenska konsensuskulturen

Och de svenska bolagen är inget undantag, utan här är utvecklingen sämre än snittet. En anledning till detta är den svenska konsensuskulturen.

Den svenska konsensuskulturen fungerar inte på distans. Ett möte slutar med att man kommer överens om ett nytt möte, i stället för att fatta beslut. I USA, där företagskulturen är mer hierarkisk, fungerar fortfarande beslutsfattandet, säger Erik Flinck.

Magnus Henrekson, professor i nationalekonomi vid Institutet för näringslivsforskning, varnar också för att det informella lärandet, speciellt för unga medarbetare, går förlorad vid distansarbete.

Du lär dig jobbet på jobbet – och i allra högsta grad av erfarna kollegor. Den informella inlärningen går förlorad, när du kopplar upp dig i digitala möten.

Magnus Henrekson

På många håll har man institutionaliserat hemarbete, ett par till tre dagar i veckan. Det är ett ganska stort experiment, som man ännu inte vet om det fungerar långsiktigt. Speciellt när det gäller juniorer i tjänstemannayrken. Du lär dig jobbet på jobbet och i allra högsta grad av erfarna kollegor. Den informella inlärningen går förlorad, när du kopplar upp dig i digitala möten.

Han tror att en långsam rörelse tillbaka till kontoret är en möjlighet framåt.

Om hybridarbete visar sig fungera ineffektivt kommer vi att se en långsam rörelse tillbaka. Det kan också bli så att bolag anpassar sin rekryteringsstrategi och fiskar i olika grupper, beroende på närvaropolicy.

Boston Consulting Groups tre tips till ledningsgrupper för att bedöma värdet av hybridarbete:

1. Diskutera i ledningsgruppen hur det går för bolagets förbättringsarbete. I vilken utsträckning levererar programmen? Tar de anställda egna initiativ för att driva förbättring?


2. Säkerställ hur företaget får tillbaka de personliga kontakterna. Behöver ni pusha tillbaka de anställda till kontoren? Vilken typ av strukturella initiativ kan sjösättas för att öka engagemanget?


3. Se över styrmodeller för hur ni driver program baserat på best-practice och agila metoder. Diskutera också hur företaget kan styra om sin möteskultur: Vilka ska vara med på vilka möten och varför? Se även över hur ni fattar beslut. Till exempel kan det behöva ställas högre krav på beslutsfattande, på bekostnad av konsensus.

Källa: Dagens Industri

Fotnot: Voister har försökt nå Boston Consulting Group i Sverige för att ta del av rapporten i sin helhet, men utan framgång. 

5 december 2022Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Fredrik Adolfssondigit, arbetsplats

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

SENASTE NYTT

Stäng