IMY:s nya vägledning för myndigheter

Imy; Livbojboj Och Riksdagen

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) lanserar en ny vägledning för så kallad integritetsanalys. Vägledningen ska hjälpa myndigheter och andra aktörer att ta fram författningsförslag på ett informationssäkert sätt.

– Det är viktigt att integritetsfrågorna identifieras i ett tidigt skede i lagstiftningsprocessen. Den här vägledningen hoppas vi kan bidra till ökad kvalitet i lagstiftningsarbetet, säger David Törngren som är rättschef på IMY.

IMY har publicerat ”Vägledning för integritetsanalys i lagstiftningsarbete”, som riktar sig till bland annat Regeringskansliet, offentliga utredningar och myndigheter, som på ett eller annat sätt tar fram författningsförslag, alltså ett sorts lagförändringsförslag, som innebär att personuppgifter behandlas.

Inom ramarna för dataskyddsförordningen

Vägledningen är uppbyggd i sju steg och innehåller bland annat frågor som behöver besvaras och åtgärder som ska vidtas för att minska integritetsriskerna. Här finns också en checklista och ett metodförslag för integritetsanalys så att allt sker inom ramarna för dataskyddsförordningen.

– En viktig del i analysen är att bedöma att konsekvenserna för den personliga integriteten är ”nödvändiga och proportionerliga” i förhållande till det man avser att uppnå med behandlingen av personuppgifter.

Källa: IMY

7 december 2022Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Tim LefflerinformationssäkerhetFoto Mostphotos

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

SENASTE NYTT

Stäng