Gängens nätbedrägerier finansierar brottsverksamhet

Silhuett Av Folk På Gatan

En ny kartläggning från Nationellt bedrägericentrum, NBC, visar att det finns en större koppling mellan bedrägerier och det dödliga våldet än vad man tidigare trott. Dessutom förenklas och ökar bedrägerierna med digitaliseringens framfart.

Nästan hälften, 48 procent, av personer misstänkta för skjutvapenbrott mellan 2018 och 2021, är också misstänkta för bedrägerier, enligt rapporten från NBC, skriver SvD. Det handlar bland annat om bedrägerier över telefon, så kallad vishing eller samtalsfiske, och som i hög grad drabbar äldre och funktionsnedsatta personer.

3,5 miljarder i intäkter

Enligt NBC är bedrägeribrottsligheten förhållandevis riskfri, och samtidigt en lukrativ, kriminell aktivitet. Intäkterna beräknas till minst 3,5 miljarder för både 2020 och 2021, vilket är mer än brottsvinsterna för narkotika.

– Man kan säga att bedrägerivinsterna fungerar som en kapitalmarknad för den organiserade brottsligheten. Det är pengar som finansierar andra typer av kriminalitet, som narkotikahandel, trafficking och vapenhantering, säger Hans Brun till SvD.

Källa till konflikt

Dock är det inte klarlagt hur stor del av denna summa som är kopplad till skjutningarna. Det är nämligen just när pengarna ska hanteras som det ofta uppstår konflikter.

– Förr eller senare behöver pengarna man kommer över via bedrägerier förflyttas fysiskt. Det är då konflikterna tycks uppstå, för folk känner sig lurade och blåsta, säger Hans Brun.  

Digitaliseringen en faktor

Enligt Hans Brun utvecklas den här typen av brott snabbt, inte minst med tanke på samhällets snabba digitaliseringstakt, samtidigt som kontrollmekanismerna inte hängt med.

Han tror dock att det borde finnas sätt att utveckla metoder för att hindra brott som vishing.

– Sverige är ju världsledande inom innovation på många områden. Jag är ganska säker på att man kan lösa det här också, om man bara inser att det här problemet kan omvandlas till ett lönsam affärsidé, säger han till tidningen.

Källa: SvD

8 december 2022Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Tim LefflersäkerhetFoto Adobestock

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

SENASTE NYTT

Stäng