FN:s klimatexpert: "Förändra techs roll i klimatomställningen"

Shivam Kishore, FN. Foto: Fredrik Kron/Voister

FN:s miljöprogram, UNEP, jobbar för att världens länder ska utvecklas mer hållbart med hjälp av digitala verktyg. Plattformar och teknik finns redan, men det behövs en gemensam vision för hur de ska få genomslag. Voister intervjuade Shivam Kishore, senior rådgivare för digital transformation, på Web Summit i Lissabon.

Vad betyder digital transformation för global hållbarhet?

– Som alla verktyg får tech mest effekt när det används med eftertanke och avsikt. Vi lever i en digital ekonomi och idag används tech i hög grad för att driva företag på ett smartare sätt och för att göra livet enklare. Men för att jobba med hållbarhet krävs en annan medvetenhet om vad tech kan åstadkomma. Vi behöver börja med en plan och vision för hur tech kan bidra till långsiktigt hållbar utveckling, säger Shivam Kishore, senior rådgivare för digital transformation på UNEP FN:s Envoirnment Programme.

– Redan idag finns ett flertal tekniska plattformar och affärsidéer som kan ha avgörande betydelse för många länders miljöarbete. På så sätt är digital teknik redan ett av flera viktiga verktyg för att skapa en hållbar framtid.

Är något område viktigt än andra?

– Transporter, fastigheter, energiförsörjning… alla branscher orsakar utsläpp och påverkar miljön. Men det går inte att peka på någon enskild del för allt hänger ihop och det behövs ett holistiskt perspektiv för effektiva lösningar.

– Produktion, distribution och konsumtion är de cykler som förenar alla branscher och där kan tech bidra till ökad hållbarhet. Till att börja med behövs god tillgång till öppen data med bäring på miljön, som i sin tur kan analyseras för att bidra till mer hållbar produktion, distribution och konsumtion.

– Det här innebär förändrade processer hos företag och branscher, men också förändrade beteenden i konsumentled. Här kan till exempel blockkedjor för ökad spårbarhet vara en del av lösningen. Och vidare behöver företag och organisationer hjälp i hur de kan göra den här omställningen. Utmaningarna som jag beskriver här är gemensamma för UNEP som organisation och för världens länder.

Hur hållbar är världen 2030?

– Tittar vi globalt tycker jag det är tydligt att utvecklingen går åt rätt håll. Men vi ska inte glömma bort att det är komplexa processer som tar tid. Till 2030 kommer mycket mer att ha hänt och vår uppgift nu är att se till att den positiva utvecklingen omfattar alla länder oavsett deras ekonomiska förutsättningar, säger Shivam Kishore.

1 december 2022Uppdaterad 3 oktober 2023Reporter tim lefflerdigitFoto Fredrik Kron/Voister

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng