E-tjänster, hackatons, och digital tvilling i Kalmar

Niklas Hörling, digitaliseringschef, Kalmar kommun. Foto: Fredrik Kron/Voister

Kalmar vill de närmaste två åren klättra över rikssnittet för digital mognad bland Sveriges 290 kommuner. För att nå dit måste utvecklingsarbetet i verksamheterna förändras i grunden, parallellt med fortsatt innovationsarbete med exempelvis drönare som scannar av landområden för att bygga en digital tvilling av kommunen.

– På Kalmar kommun har vi nästan kommit längst i Sverige gällande e-tjänster. Vi har 180 e-tjänster gentemot våra invånare och företagare. Där kan de få tillgång till information, och också lämna information in till oss 24 timmar om dygnet. Det är fantastiskt bra, men med det sagt har det inte inneburit att vi internt har ställt om fullt ut hur vi arbetar. Det är något vi måste arbeta med mycket mer med framöver, säger Niklas Hörling, digitaliseringschef, Kalmar kommun.

Hur gör ni för att ställa om?

– Just nu arbetar vi mycket med våra ledare för att stärka dem i förmågan att förstå varför vi måste ställa om och arbeta annorlunda, och vad som driver den utvecklingen framåt. Dessa ledare ska i sin tur kunna göra våra medarbetare trygga i att eventuellt komma till jobbet imorgon och arbeta på ett lite annorlunda sätt.

Ni har anordnat ett hackaton i det här syftet, eller hur?

– Ja, det har vi gjort. Ett gjorde vi tillsammans med vår socialförvaltning. Verksamhet, brukare och leverantör började med ett helt oskrivet blad att prata tillsammans om hur vardagen skulle kunna bli bättre för målgruppen, det vill säga brukarna, med hjälp av digitala inslag. Utfallet blev att vi har tagit fram en app som det går att planera sin vardag i, och som har olika, lätthanterliga kommunikationskanaler.

– Vi har också arbetat med ett stort projekt vi kallar Streamsam. Vår samhällsbyggnadsförvaltning har tittat på hur man i grunden skulle kunna förändra samhällsbyggnadsprocessen och kontakten ut mot invånare, genom att göra hela karteringen med drönare istället för att gå ut och mäta in geografiska områden med laser. Det har tagit mycket tid, för det materialet ska hem och bearbetas innan det kan bli kartor av det. Idag skickar vi istället upp en drönare med Lidar-teknik (light detection and ranging), som mäter in allt detta på kort tid, med samma noggrannhet, och resultatet blir dessutom i 3d. Det gör att vi kan börja bygga upp en digital tvilling av hela kommunen och få insikter som vi absolut inte hade innan.

– Om vi ska bygga ett nytt hotell nere i hamnen, kan vi från början se hur hotellet kommer att te sig tillsammans med andra byggnader i närheten, och hur det passar in.

Hur tror du att Kalmar ser annorlunda ut om 24 månader?

– Då har vi stärkt vår digitala mognad. Vi är just nu precis över rikssnittet, men vi behöver komma ännu högre. För när mognadsgraden kommer ut på bredden får vi kunskap, mod och förståelse för att vi inte bara kan plocka fallfrukter, det vill säga digitalisera ett papper till en e-tjänst, utan att vi måste arbeta om grunden i hur våra verksamheter bedrivs. Det är den stora ambitionen på två års sikt, samtidigt som vi gör fler innovationsinsatser som liknar våra hackatons och Streamsam-projektet.

5 december 2022Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Fredrik AdolfssondigitFoto Fredrik Kron/Voister

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng