Digitalisering och samverkan ska hjälpa Install och hela Norrland

Jan Fransson, Install. Foto: Fredrik Kron/Voister

Install är ett Norrlandsbaserat installationsföretag som jobbar med el- och fiberinstallationer, och tillhörande infrastrukturarbete. Just nu ligger ett stort fokus på app-utveckling och automatisering för att effektivisera verksamheten. Samtidigt tror och hoppas Jan Fransson på större samverkan organisationer emellan i Norrland för att klara både kompetens- och energibrist.

– Vi befinner oss i en enorm tillväxtfas med en hel del utmaningar framför oss. En av dessa är digitalisering, säger Jan Fransson, vd på Install.  

Hur jobbar ni med digitalisering idag?

– Det beror väl lite på vad man menar med digitalisering, men vi försöker att till exempel göra appar av våra Excel-dokument för att förenkla olika processer. Det ska vara lättare att sätta sig in i vår verksamhet, så vi underlättar exempelvis processen för arbetssökande och de som håller i arbetssökandeprocesserna. Digitalisering för oss är alltså i nuläget att skapa dessa enkla appar.

Ni vill få ihop era tre affärer el, fiber och infrastrukturarbete. Hur kan digitalisering hjälpa er med det?

– Genom att underlätta de projektprocesser vi har, och att automatisera det vi kan. Till exempel skulle en AI kunna hjälpa oss att kontrollera våra underleverantörsfakturor, istället för att en människa ska behöva göra det. En människa blir ju trött efter ett tag, och vi har väldigt många leverantörsfakturor i omlopp. Där vill vi kunna stötta våra medarbetare i repetitiva och mindre utvecklande moment så att de kan arbeta med det mer mänskliga i sina projekt.

– Vi är ju också verksamma i en region där det är svårt att hitta arbetskraft och ett sätt att möta efterfrågan är att frigöra energi för de människor vi redan har i organisationen. Då spelar digitaliseringen en viktig roll,  tillsammans med andra delar som rollförändringar och ansvarsförflyttningar.

Install arbetar ju nära industrin och elleverantörer. Hur pratar man där om den nuvarande elkrisen?

– De stora industriella kunderna funderar förstås framåt hur de ska hantera sina framtida behov. Även i mindre skala ser vi redan idag vad vi skulle kunna kalla för energioptimeringsprojekt. Det kan till exempel vara att en fastighet byter ut belysning och styrning för värme, med mera. Det må vara småskaligt, men många bäckar små.

Hur ser Install ut om två år tror du?

– Vi finns kvar på vår geografiska marknad och i samma kundkategori. Vi är ungefär hundra fler medarbetare och vi kommer också att ha många fler partners och kunder att arbeta med. Jag tror nämligen att om vi ska klara av den stora efterfrågan som finns i den här regionen måste vi sluta titta på verksamheter i den närmaste omgivningen som konkurrenter och istället se dem som partners. Vi måste kroka arm och se saker ur ett större perspektiv och hjälpas åt.

Ur ett norrbottniskt perspektiv?

– Ja, eller egentligen hela Norrland. Vi behöver människor som ska utföra allt jobb som de här 1 100 miljarder kronorna ska gå till. Det kommer bli svårt om vi inte hjälps åt.

– Tittar vi mer internt hoppas jag på större delaktighet från alla medarbetare på Install. Att vi ser möjligheterna med digitalisering och ser det som ett hjälpmedel och ett stöd för att skapa en bättre tillvaro för mig som medarbetare i min vardag.  

9 december 2022Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Tim LefflerdigitFoto Fredrik Kron/Voister, Adobestock

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng