Bättre solcellsplacering med AI

Två Killar Lägger Solceller På Ett Tag; Ai

En ny AI-metod ska göra placeringen av solpaneler på hustak mer träffsäker. Det hoppas forskaren Mohammed Aslani på Högskolan i Gävle.

– Att montera för många solpaneler på villataket ger ett elöverskott som inte genererar särskilt mycket pengar när elen säljs på marknaden, och för få solceller ger för lite el i förhållande till investeringskostnaden. Solceller är dyra, och det gäller att hitta en balans som konsument för att investeringen ska löna sig så mycket som möjligt, säger Mohammad Aslani, forskare inom geospatial informationsvetenskap på Högskolan i Gävle.

Mohammad Aslani och Stefan Seipel, professor i datavenskap, har använt AI som på olika nivåer kan bedöma potentialen för solpaneler på hustak, och som ska fungera lika bra för såväl den enskilde husägaren som för kommunala stadsplanerare, för att räkna ut hur solpaneler ska placeras och vad man kan förvänta sig för utväxling på dem.

Tre olika steg

Forskarna har bland annat använt sig av kartor från Lantmäteriet och flygfoton som en AI har fått träna på. Efter hand har den kunnat räkna ut var på de valda taken placeringen är bäst, beroende på väderstreck och lutning. I ett sista steg kan AI:n användas på enskilda tak, som ju kan skiljas åt i struktur med mera. Totalt handlar det om sex olika så kallade AI-motorer, för tre olika steg.

Panelplacering Med Ai, Höskola I Gävle

De blåa markeringarna på hustaken är utvalda av den nyutvecklade AI:n för bästa energiutvinning.

– Forskningen har betydelse som bidrag till beslutsunderlag. Om man som stadsplanerare vill se över potentialen för solenergi för en hel stadsdel är det viktigt att bedömningen blir så träffsäker som möjligt, både av ekonomiska och miljömässiga skäl, säger Mohammad Aslani.

Bättre än dagens metoder

I två studier i Uppsala och Göteborg har den nya metoden visat sig vara bättre en andra metoder som finns idag.

– De befintliga metoderna är många gånger för optimistiska och överskattar det förväntade energiutbytet eftersom de inte är lika detaljerade som vår metod, och inte tar hänsyn till rumsliga detaljer som påverkar eller hindrar placeringen av solcellerna, säger Stefan Seipel.

– Jag skulle också vilja vända på tankesättet och forska kring hur hus och hustak skulle kunna byggas för att få ut så mycket så möjligt av solpaneler, säger Mohammad Aslani.

Källa: Högskolan i Gävle

12 december 2022Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Tim LefflerdigitFoto Adobestock, Lantmäteriet/Högskolan i Gävle

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

SENASTE NYTT

Stäng