Avgjort: Google får betala 50 miljoner kronor efter GDPR-miss

Google, Bli Glömd; Imy

Kammarrättens dom verkställs och Google ska betala en sanktionsavgift på 50 miljoner kronor efter IMY:s anmälning i oktober 2020. Detta efter att nätjätten brutit mot GDPR.

Den 10 mars 2020 utfärdade IMY sin sanktionsavgift till Google, efter att man ansåg att bolaget inte hanterat rätten för personer att få sökresultat borttagna i enlighet med GDPR.

Det handlar mer specifikt om hur Google informerade webbansvariga när en sökträff tagits bort från listan över sökresultat, vilket är ett krav i enlighet med den så kallade rätten att bli bortglömd, men som däremot inte är förenlig med dataskyddsförordningen.  

Efter det första utfärdandet har domen överklagats både till förvaltningsrätten och kammarrätten, men eftersom att högsta förvaltningsdomstolen nu meddelar att man varken ger Google eller IMY, som inte heller var helt nöjda med Kammarrättens dom, rätt att ompröva, vinner kammarrättens dom från november 2021 om 50 miljoner kronor i sanktionsavgift laga kraft.

Källa: IMY

22 december 2022Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Tim LefflersäkerhetFoto Google/Voister

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

SENASTE NYTT

Stäng