Arbetsmiljöverket: Detta vet vi om distansarbete

Kvinna Arbetar Hemifrån Vid Dator

Foto: Adobestock

Nio av tio med ett skrivbordsarbete uppger att det kan utföra ett bra jobb på distans. Samtidigt menar sex av tio att de har för mycket att göra på jobbet. Det visar en undersökning som Arbetsmiljöverket har genomfört. 

 Det är en utmaning för många att få ihop livspusslet, särskilt för småbarnsföräldrar. Distansarbete har blivit en del av den moderna arbetsmarknaden och kan bidra till ett hållbart arbetsliv och högre livskvalitet om rätt förutsättningar ges, säger Erna Zelmin, generaldirektör på Arbetsmiljöverket.

Åtta av tio som i hög grad arbetar hemifrån uppger att de kan arbeta ostört. Samtidigt uppger sju av tio personer verksamma på kontoret att de där har tillgång till ett tyst rum i tillräcklig utsträckning.

Att själv kunna bestämma över sin arbetstid och varifrån man utför sina arbetsuppgifter kan av många upplevas som positivt. I kvinnodominerade yrken och främst inom offentlig sektor är det svårare att vara flexibel då fysisk närvaro oftast krävs. Arbetsgivaren ska alltid säkerställa att arbetsplatsen är anpassad efter de arbetsuppgifter som ska utföras på jobbet.

Arbetsgivaren alltid ansvarig för arbetsmiljön

Åtta av tio som arbetar på kontoret har tillgång till höj- och sänkbart skrivbord. Dock har endast fyra av tio möjlighet att växla mellan sittande och stående arbetsställning när de arbetar på distans.

Det här är en av distansarbetets stora utmaningar. Arbetsgivaren är alltid ansvarig för att medarbetaren har en god arbetsmiljö oavsett var arbetet utförs. Om det inte går att säkerställa arbetsmiljön i exempelvis medarbetarens hem ska arbetsuppgifterna inte utföras därifrån, istället är det den ordinarie arbetsplatsen som gäller, säger Erna Zelmin.

Vanligt att jobba sjuk

Drygt sex av tio har under det senaste året arbetat trots att de varit sjuka och borde ha låtit bli. Vanliga anledningar till detta är att de inte vill belasta kollegor, att ingen annan kan utgöra uppgifterna eller att de inte har råd att vara sjuka.

 Arbetsgivaren har det yttersta ansvaret för hur arbetet organiseras och för att göra det mindre sårbart om något oförutsägbart händer, exempelvis vid en sjukskrivning av en medarbetare. Det ansvaret gäller oavsett om arbetsuppgifterna sker på distans eller på den fysiska arbetsplatsen, säger Erna Zelmin.

Siffrorna är tagna från Arbetsmiljöverkets rapport Arbetsmiljöundersökningen 2021. 

Källa: Arbetsmiljöverket

8 december 2022Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Fredrik Adolfssondigit

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

SENASTE NYTT

Stäng