VGR utvecklar AI, och inspireras av Spotify

Maria Vikingsson, VGR. Foto: Fredrik Kron/Voister

VGR utvecklar en egen AI-strategi för att använda tillgänglig information på ett smartare sätt för medborgarnas bästa. Parallellt pågår arbetet för att klara av den demografiska omställningen, bland annat genom automatiserade datauttag som skulle kunna spara tusentals timmar varje år. 

– På VGR håller vi på med en stor omställning för att arbeta snabbare, effektivare och mer agilt. Vi ser också över hela vår målstyrningsmodell och där har vi sneglat på Spotify. Deras modell passar bra i den rytm som vi vill skapa. Vi ser också över vår AI-strategi och hur vi kan använda vår data och information på ett bättre sätt, säger Maria Vikingsson, avdelningschef data och analys på VGR (Västra Götalandsregionen).

Vilken typ av information kan det handla om?

– Vården är ett område där vi har mycket stora mängder data som vi skulle kunna använda på fler sätt. Om du till exempel har epilepsi och blir gravid ska du inte ta din epilepsimedicin. Då ser vi gärna att läkare och barnmorska har tillgång till patientinformationen och kan informera den blivande mamman.

Då ser vi gärna att läkare och barnmorska har tillgång till den patientinformationen och kan informera den blivande mamman.

– Vi har ett annat exempel under pandemin, där vi kunde ta fram covidstatistik i samarbete med flera mobiloperatörer. Där försökte vi se hur människor rörde sig och hur det påverkade smittspridningen. Resultatet blev ett prognosverktyg som hjälpte sjukvården planera både för provtagning och antal in närvarande covid-patienter.

Hur möter VGR den här oroliga tiden?

– Här är olika säkerhetsfrågor en viktig del. Vi är väldigt noggranna med hur vi behandlar och skyddar informationen som patienter och medborgare har i våra system på ett bra sätt. Här behöver vi också göra en avvägning så att informationen verkligen används för människors bästa.

– Som många andra organisationer har vi också kompetensutmaningen. Det gäller både inom omsorg och inom digitalisering. Idag arbetar sex procent av den arbetsföra befolkningen i regionerna och om utvecklingen fortsätter i samma takt behöver det vara 38 procent år 2030. Det är inte möjligt och därför tittar vi mycket på automatisering, robotisering och maskininlärning för att vi kan arbeta på ett annat sätt.

Hur kombinerar ni den omställningen med säkerhet?

– Vi tar ett större grepp kring de administrativa arbetssätten och då har vi inte så mycket patientdata inblandat. AI-centret på Sahlgrenska Universitetssjukhuset arbetar mer med sjukvårdens omställning.  

Var är VGR om 18 månader?

– En viktig fråga är att få till en bra administrativ omställning. En annan är vårt uppdrag att ta fram en AI-strategi för hela regionen. Det omfattar bland annat en vision och en arbetsgrupp för hela VGR.

– Vi tittar också på våra datauttag där VGR får väldigt många förfrågningar. Bara vår enhet får 200-300 förfrågningar per år och med ett mer automatiserat flöde skulle frågeställaren snabbare få tillgång till informationen samtidigt som vårt arbete skulle minska med några tusen timmar per år. Dessutom är det en lösning som vi skulle kunna breddinföra i hela VGR, säger Maria Vikingsson.

8 november 2022Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Therese Bengtner it i vårdenFoto Fredrik Kron/Voister

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng