Många fördelar med distansundervisning för Kunskapsförbundet

Tomas Alebro, Kunskapsförbundet. Foto: Fredrik Kron/Voister

Under 2020 var Kunskapsförbundet snabbt i gång med distansundervisning för gymnasie- och komvuxelever i Trollhättan och Vänersborg. Nu blir de goda erfarenheterna viktiga verktyg för att vässa den fortsatta hybridundervisningen.

– Det händer alltid något inom digitalisering hos oss och nu har det varit mycket fokus på hybridundervisning. När pandemin slog till var vi ganska väl rustade på gymnasiesidan. Alla elever har en pc eller Google chromebook och vi hade lärplattform och digitala verktyg på plats, säger Tomas Alebro, ikt-pedagog på Kunskapsförbundet som driver Komvux och tre gymnasieskolor i Trollhättan och Vänersborg.

– Nu jobbar vi för att förvalta de goda metoder som utvecklades under pandemin. Hybridundervisningen har blivit en sådan vidareutveckling och kanske framför allt för vuxenutbildningen där det är lite friare vad gäller undervisningstid och annat.

– Vi har utvecklat klassrum med mickar, kameror, tv-skärmar och en liten kommandobrygga som gör att läraren kan röra sig mellan whiteboards på olika väggar. Vi har testat Google jamboard också. Utmaningen är att få till bra undervisning så att deltagarna både hemma och i klassrummet känner sig inkluderade. Det kräver ständig utveckling.

Tillsammans kan vi som grupp lyssna in behov och känslor på de olika skolenheterna men också få ut information.

Vilka är de stora fördelarna?

– Tillgängligheten är en jättestor bonus. Här pratar jag återigen om vuxenutbildningen där hybridarbetet varit mest utpräglat. Det är ett smidigt sätt att både kunna delta i realtid och ha tillgång till inspelade lektioner. En annan fördel är lärarnas kompetensutveckling.

Hur jobbar ni organisatoriskt med kompetensutveckling?

– Vi har en it-pedagog på varje skoldel som i sin tur samarbetar med tio digitala språkrör per skolenhet. Tillsammans kan vi som grupp lyssna in behov och känslor på de olika skolenheterna men också få ut information. På så sätt blir hela arbetet organiskt och fritt från stuprör.

Var är ni i det här arbetet om ett år?

– Då hoppas jag att alla elever på Kunskapsförbundet får en snabb förståelse för vilka verktyg och läromedel de har tillgång till och hur den digitala lärmiljön ser ut. Idag är det lite utspritt med några filmer på ett ställe och några länkar på ett annat, Det blir många olika platser att röra sig mellan men målet är att ha allt samlat, säger Tomas Alebro.

10 november 2022Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter therese bengtnerdigitFoto Fredrik Kron/Voister

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng