Göteborgs spårvägars nya hållplats: Molnet

Spårvagn Göteborg

Foto: Mostphotos

Göteborgs spårvägar är ganska ensamma i Europa om laserbaserad hjulmätningsutrustning som kan mäta 16 hjul på 15 sekunder. Det är bara ett av flera exempel på hur verksamheten nu blir mer effektiv med ett molnbaserat arbetssätt och smart teknik.

– Vi är på väg att lansera en ny plattform för incidentrapportering enligt Transportstyrelsens krav. Det gamla systemet var från 1993 och nu har vi byggt bort 30 års utveckling på 5-6 månader. Det är en transparent plattform med en app för förarnas felanmälningar, säger Jonas Lindberg, it-chef på Göteborgs spårvägar.

– Varje år rapporteras 70 000-80 000 incidenter om allt från fulla papperskorgar till olyckstillbud. Incidenthantering rör många inom verksamheten som nu kan samarbeta om problemlösningen på ett helt annat sätt än tidigare

I drygt 143 år har Göteborgs spårvägar varit en viktig del av livet i Sveriges andra största stad. Nu pågår den kanske största effektiviseringen i verksamhetens historia. Den bygger på en kombination av egenutvecklade lösningar och standardplattformar i samarbete med andra verksamheter i Göteborgs Stad.

Spårvägen i molnet

Målet är att göra varje del av verksamheten mer effektiv med hjälp av smart teknik. En förutsättning för den utvecklingen har varit den flytt av underhållsplattformen från on-prem till molnet som genomfördes under oktober.

– Flytten innebär dels en helt annan säkerhet än tidigare. Nu får vi också tillgång till fler moduler och kan till exempel binda ihop underhållsplattformen med trafikplattformen. Något som i sin tur förbättrar produktionsplaneringen med förare och fordon.

Ett effektivt underhåll av 220 spårvagnar i fyra olika modeller är en viktig del av utvecklingsarbetet. Runt om i Göteborg och vid de fyra vagndepåerna finns nu hundratals nergrävda RFID-puckar.

Bästa som hänt på 15 år

I varje sekund vet nu trafikledningen och depåpersonalen exakt var varje vagn finns i staden eller i depån, där täta spår täcker ytor stora som fotbollsplaner.

– En av depåcheferna kom förbi och sa att RFID-systemet är det bästa som händer på 15 år. Överblicken och tillgången på information gör det möjligt att planera utsättning och underhåll på ett helt annat sätt än tidigare. Den typen av återkoppling är värt allt det hårda arbete som ligger bakom varje förändring.

Underhåll av hjulen är en viktig del av det dagliga arbetet i depåerna. Med manuell hjulmätning hann man tidigare med tio vagnar per dag. Med ny, nergrävd lasermätningsteknik tar det 15 sekunder att kontrollera vagnens stålhjul.

Unik lösning i Europa

Göteborgs spårvägar är en av få i Europa om den laserbaserade hjulmätningsutrustningen.

Nu kan vi kontrollera 85-90 procent av vagnarna varje dag, och det ger helt andra möjligheter att planera underhållet.

– Varje hjul ska kontrolleras i tre olika mätpunkter och det tar tid. Nu kan vi kontrollera 85-90 procent av vagnarna varje dag, och det ger helt andra möjligheter att planera underhållet. Den pågående pilotstudien går bra och i december går systemet i skarp drift, säger Jonas Lindberg. Han fortsätter:

– I nästa steg ser vi fram emot att utveckla svarvningen av hjulen från två till fyra hjul samtidigt. Det i kombination med hjulmätningsprocessen blir en enastående lösning för Spårvägen som inte många andra har. Effekten blir både stora besparingar och ökad trafiksäkerhet.

En av de pågående utmaningarna för Jonas Lindberg och hans kollegor är övergången till kommunens gemensamma ekonomisystem Agresso vid årsskiftet.  

18 november 2022Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter anne hammarskjölddigitFoto Adobestock

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng