Endast varannan svensk vet vad GDPR är

Eu Flaggor Och Svenskar Som Cyklar

Foto: Adobestock

Bara varannan svensk känner till GDPR och var femte svensk skyddar sina personuppgifter. Detta visar en ny rapport från IMY.

– Det är oroande eftersom en förutsättning för att kunna skydda sina personuppgifter i olika sammanhang är dels att känna till att bestämmelserna finns, dels att kunna använda rättigheterna när man behöver, säger Andra Amft, analytiker på IMY.

IMY:s nya rapport Digital integritet 2022 visar på vissa brister i svenskarnas kännedom om GDPR, trots att dataskyddsförordningen existerat i över fyra år. Endast varannan svensk känner överhuvudtaget till förordningen.

Och enligt rapporten känner sig de flesta svenskar trygga med hur myndigheter nyttjar personuppgifter, men en tredjedel är oroade över hur företag använder personuppgifter. Däremot läser sex av tio sällan eller aldrig användarvillkor.

– Trots att många oroar sig för integritetsrisker, både för cyberangrepp och ny teknik, skyddar bara var femte svensk sina personuppgifter, säger Andra Amft.

Rekommendationer från IMY

I rapporten ger IMY ett antal rekommendationer, exempelvis:

  •  Regeringen bör ta initiativ till ett digitalt kunskapslyft hos äldre
  • Digital integritet bör ingå i skolans läroplan
  • Forskning och utveckling av integritetsskyddande tekniker behöver fortsatt stimuleras

– Inom EU bereds ett stort antal reformer som rör datadelning och ny teknik inom ramen för EU:s så kallade digitala årtionde. Under det svenska ordförandeskapet våren 2023 bör vi adressera frågor som rör en hållbar digital utveckling och den centrala balansgången mellan å ena sidan individens rätt till digital integritet enligt dataskyddsförordningen, och å andra sidan samhällets behov av att utveckla nya innovativa tjänster med data som en resurs, säger IMY:s generaldirektör Lena Lindgren Schelin.

30 november 2022Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Fredrik Adolfssoninformationssäkerhet, GDPR

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

SENASTE NYTT

Stäng