Boliden: Så lyckas du med din digitala transformation

Boliden Yalda Hosseini

Koppar- och nickelsmältverket Boliden Harjavalta till vänster, och Yalda Hosseini, it-chef för Bolidens smältverk, till höger. Foto; Boliden

För att verksamheter ska lyckas med sin digitala transformation krävs det att ledningen tar taktpinnen, att man mäter digital mognad och ser över kompetens inhouse, samt att man arbetar med agil projektledning. Det menar Yalda Hosseini, it-chef för Bolidens smältverk.

Yalda Hosseini är sedan förra året it-chef på Boliden Smältverk. Hon kommer inte från en it-bakgrund utan från verksamhetens sida, där hon länge har jobbat med digitalisering och automatisering. Nu ska hon på Boliden få it-sidan att komma närmare övriga verksamheten, därför att det är så lyckad digital transformation kan ske. Men först vill Yalda Hosseini reda ut vissa begrepp.

Digitization är att gå från något analogt till exempelvis excel, det blir bara digitalt istället. Digitalization handlar om att använda teknologi för att utveckla en process, exempelvis VR-glasögon som hjälp vid att läsa av instruktioner.

Digital transformation handlar istället om hur vi använder teknologi för förbättra, förnya och effektivisera en verksamhets olika delar. Det kan bland annat handla om att vi ändrar sättet vi arbetar, tänker och agerar.

Vid digital transformation är personer och processer viktiga.

Alla ska inte jobba med det bara för att det är trendigt. Det här jobbar man med för att säkra verksamheten, öka lönsamheten och att alternativet inte finns gör vi inte det här förlorar vi pengar. Här måste budskapet om att vi ska transformeras och varför komma från ledningshåll.

Målet inte alltid självklart

Trots ett tydligt budskap från ledningen om varför man gör en digital transformation, kan inte alltid målet vara tydligt från början.

Det kommer bli tydligare under resans gång. Det är viktigt att använda sig av agil projektledning vid digital transformation. När man bygger ett hus är målet tydligt, så är inte alltid fallet med digitalisering.

Och hur får man då till en agil projektledning? Jo, enligt Yalda Hosseini ska ett digitaliseringsprojekt helst bestå av personer från flera olika vertikaler.

Jag har själv jobbat inom automation och underhåll, samt som projektledare. Jag tycker att jag har en någorlunda bra bild av olika vertikaler och vad de tillför. Det behövs inte bara en duktig projektledare utan det behövs ett projektlednings-mindset hos alla som deltar, då kan man arbeta agilt.

Digitalisering i mitten

För att kunna få en hel verksamhet att lyckas med digitalisering är det också viktigt att rätt organisation är på plats. Detta är inte bara it:s ansvar och det är inte heller endast verksamhetens ansvar. Yalda Hosseini exemplifierar med två cirklar som möts i mitten och går in i varandra, där den ena cirkeln är verksamheten, den andra är it, och i mitten är digitalisering.

Vid digitalisering måste it förstå och komma närmare verksamheten, och vice versa. Därav de två överlappande cirklarna med digitalisering i mitten. It förstår inte hela bilden, och det gör inte verksamheten heller.

Detta innebär inte alltid man måste nyanställa, utan många yrkesroller kommer transformeras framöver.

Det är också viktigt att veta vilken digital mognad din verksamhet har vid start. Genom att mäta var ni står och vart ni ska, går det att se vilka kompetensgap som finns. Efter det kan ledningen sätta en gemensam strategi. Yalda Hosseini tipsar om att man sätter en skala på 0-10, beräknar ut var man ligger nu och sätter en plan för vad som krävs för att nå nästa nivå.

Detta innebär inte alltid man måste nyanställa, utan många yrkesroller kommer transformeras framöver. Jag vet att personer inte alltid vill det, men nyckeln till succé är att vara tydlig med att de inte kan fortsätta arbeta som de gör tio år framåt, sedan gradvis börja förändra arbetssätt.

"Går inte att bli Spotify direkt"

Det går inte heller att bli Spotify eller Microsoft på en gång, utan sätt en realistisk ambitionsnivå, menar Yalda Hosseini.

Var ligger era konkurrenter och hur ska ni bli bättre än dem? Basera er huvudstrategi på det och definiera vilka stora steg som måste tas de kommande tre-fem åren.

 Summa summarum: För att lyckas med er digitala transformation behöver ledningen kommunicera ut varför ni gör det, ni måste arbeta med agil projektledning, ni måste veta var ni står idag, och ni måste se över era kompetenser inhouse innan ni börjar anställa.

21 november 2022Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Fredrik Adolfssondigit

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng