"Biotech kan ge dig 10 friska år extra"

Med sunda vanor och läkemedel mot åldrande finns alla möjligheter att få ytterligare 8-10 friska år. Det låter kanske som en dröm men Juvenescence tar fram för att göra det möjligt. Voister intervjuade företagets vd, Greg Bailey, på Web Summit i Lissabon.

– När vi startade Juvenescence var målet att utveckla olika produkter och lösningar som fördröjer åldrande. Vi vill att alla ska kunna leva ytterligare tio år med god hälsa. Idag är det statistiska glappet mellan förväntad livslängd och god hälsa cirka tio år och det vore fantastiskt om alla får vara friska fram till någon vecka eller dag innan man dör, säger Greg Bailey, läkare och vd på biotech-företaget Juvenescence.

Vilka är utmaningarna när allt fler blir allt äldre?

– Hela världen står på tröskeln till en demografisk jättekris när en allt större andel av befolkningen är äldre och andelen unga och arbetsföra minskar. Den här situationen kräver en del svåra politiska beslut och det är något som många politiker har svårt för.

Idag är det statistiska glappet mellan förväntad livslängd och god hälsa cirka tio år.

– En svår politisk fråga är om offentliga medel ska investeras i de äldre eller i de yngre som studerar och arbetar. Om vi är friska och pigga till vi är i 85-årsåldern förändras allt. Det är också viktigt att fler fortsätter arbeta efter 65. Bland annat för att det är bra för hälsan att känna sig delaktig och behövd.

Vad bör kommuner och regioner göra?

– De behöver fokusera på vilket stöd som gör mest nytta för äldre och deras livskvalitet. På Juvenescence har vi bland annat diskuterat en tjänst motsvarande match.com men där yngre entreprenörer skulle matchas med äldre som har värdefulla erfarenheter. Det skulle vara ganska enkelt att erbjuda den här tjänsten på lokal nivå.

– Vi jobbar också med en app för att förebygga psykisk ohälsa hos äldre som enkelt kan implementeras på lokal nivå. Det räcker med fem till sex frågor för att avgöra om någon är på väg in i en depression. I så fall larmar appen husläkaren som kan skicka en kallelse.

Vilken teknik är viktigast för dagens utveckling?

– Utvecklingstempot inom det medicinska området har ökat dramatiskt under de senaste åren. Vid 2010 fördubblades den medicinska kunskapen en gång per 3,5 år. Vid 2020 fördubblades den var 73:e dag. Den här dramatiska utvecklingen beror på ett stort inflöde av kapital, på att forskarna kartlagt det mänskliga genomet och på kvaliteten på dagens datorer.

– Ser jag lite framåt kommer betydelsen av machine learning (ML) bara öka. Idag gör ML stor nytta för att identifiera mönster inom kemi. Däremot är tekniken mindre bra att applicera på biologi som bygger på kaosteori, forskningen om känsliga dynamiska system. Men utvecklingen går åt rätt håll och ML kommer bara bli viktigare även inom den forskningen.

Dina bästa råd för evig ungdom?

– Det finns några uppenbara livsstilsval som rör rökning, kost och stress. Den enskilt viktigaste faktorn som vi identifierat är bra kondition. Hos äldre som är i god fysisk form försämras den kognitiva förmågan med en halv procent per år. Hos otränade äldre försämras den med två procent. Det är en mycket stor skillnad.

Teoretiskt skulle vi kunna leva i tusen år,

– Förutom dessa och andra livsstilsfaktorer kommer nu läkemedel mot åldrande. Vi har tagit fram ett preparat som gör det möjligt att leva 8-10 år längre med god hälsa. Den här utvecklingen kommer gå mycket snabbare än många inser och mitt bästa råd till alla är att fortsätta vårda sin hälsa och göra goda livsstilsval.

Hur gamla kan vi bli?

– Det pågår en het diskussion om människokroppen har ett bäst före-datum eller inte. Forskare vid UCLA har studerat tolv personer över 50 som fick olika preparat mot åldrande. Under det år som projektet pågick kunde forskarna se att deltagarnas biologiska ålder sjönk med två år. Teoretiskt innebär det att vi skulle kunna leva i tusen år, säger Greg Bailey.

4 november 2022Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter therese bengtnerdigitFoto Fredrik Kron

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng