AI och IoT moderniserar Nordiska museet

Nordiska museet firar 150 år nästa år. Inför jubileet arbetar it-chef Stefan von Pongracz och hans kollegor för att göra museet mer tillgängligt för besökare. Parallellt fortsätter jakten bra verktyg för AI som kan hjälpa till i arkiveringen, och IoT som kan hålla koll på alla tusentals föremål i utställningarna. 

– Nordiska museet berättar om människan och livet i Norden. Från 1500-talet och framåt till nutid. Till vår hjälp har vi förstås en mängd föremål och minnen som vi förvaltar. Dessa försöker vi tillgängliggöra på bästa sätt, för såväl besökare som för forskare, säger Stefan von Pongracz, it-chef för Nordiska Museet.

Hur ser din vardag som it-chef ut?

– Vi har kommit långt och har redan många digitala system, som arkiv, bibliotek och stora databaser som hjälper oss att hålla ordning på saker. Mycket av arbetet handlar om att effektivisera. En sådan sak är vår digitala arbetsplats, som vi har arbetat med konstant sedan jag började för fem år sedan. En annan sak är att få våra system att fungera bättre tillsammans så att vi kan arbeta effektivt med tjänster.

Hur är arbetet med digital arkivering?

– Vi har miljontals dokument och bilder, både digitala och analoga. Här har vi flera lösningar som vi arbetar med för att hålla reda på detta, och en mängd experter som hjälper oss. Utmaningen framåt är den så kallade metabeskrivningen, det vill säga det som talar om vad det är för föremål eller vad bilden föreställer. Det är ett väldigt omfattande arbete att översätta digitalt. Där skulle vi behöva ta hjälp av annan teknik, som till exempel AI, för att lättare kunna göra sökningar och arbeta med det här materialet. Samtidigt är vi beroende av standardmässiga tjänster som vi kan använda på ett bra sätt.

Hur märker jag som besökare att museet moderniseras med digitala verktyg?

– Framförallt är upplevelsen förbättrad på så sätt att vi har digital övervakning i utställningar, och vi har arbetat mycket med att minimera att saker och ting är trasiga, och åtgärdar snabbt om något är fel. Det finns också tjänster som hjälper besökaren att lättare hitta information, och vi har också både digitala insamlingar och digitala utställningar.

Kan IoT och sensorer hjälpa er?

– Ja, bland annat genom att vi lättare kan övervaka att våra samlingar mår bra. Det har vi arbetat med kontinuerligt, men de digitala inslagen hjälper oss att kunna övervaka många fler föremål över större ytor. Framöver kommer vi även här kunna få bättre hjälp genom standarder när integratörer och operatörer kan tillhandahålla bättre lösningar som vi kan köpa, och hjälpa oss att kontrollera till exempel fukt och temperatur.

Nästa år firar ni tre jubileer. Berätta?

– Nordiska museet fyller 150 år, Sveriges kung firar 50 år på tronen, och det är 500 år sedan Gustav Vasa blev kung. Vi har mycket att fira och det förbereder vi för redan nu. Vi vill stärka vårt varumärke och vår kommunikation utåt, och ge en bättre upplevelse för besökarna.

Hur skiljer sig museet då från hur det är idag?

– Det kommer bli ännu mer attraktivt och tillgängligt. Men digitaliseringen kommer förstås även att fortsätta efter det. Den står inte still på något sätt, utan det är en jättestor samverkan man måste ha med alla på museet. Då blir det viktigt att prioritera så att allting kommer i rätt ordning.  

1 november 2022Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Tim LefflerdigitFoto Fredrik Kron/Voister

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng