Totalförsvaret stärks – Frivilligrörelsen landar cyberuppdrag

Hemvärnet

Foto: Mostphotos

Försvarsmakten har beslutat att ge Frivilliga radioorganisationen (FRO) i uppdrag att utveckla verksamheten inom cyberförsvar och cybersäkerhet. Därmed får FRO nu även huvudmannaskapet inom frivilligrörelsen på cyberområdena.

Försvarsmakten jobbar sedan flera år med att öka kapaciteten inom cyberförsvaret. Bland annat är etableringen av ett nytt it-försvarsförband i full gång. Samtidigt ingår nu den värnpliktiga cybersoldatsutbildningen i Försvarsmaktens ordinarie utbildningsverksamhet.

Öka kunskapen inom hela totalförsvaret

Som en del i totalförsvarsplaneringen menar Försvarsmakten att det är nödvändigt att även andra totalförsvarsaktörer under höjd beredskap kan öka sin uthållighet på området. Detta gäller både för verksamheter som angränsar till cyberförsvaret och för att upprätthålla cybersäkerheten på bredden.

Försvarsmakten har därför nu beslutat att ge uppdrag och ekonomiska medel till FRO att utveckla verksamheten inom cyberförsvar och cybersäkerhet. Samtidigt ska huvudmannaskapet för cyberförsvar och cybersäkerhet inom frivilligrörelsen ligga hos FRO.

– Radiokommunikation, signalskydd och cybersäkerhet är föreningens hjärtefrågor och vi inom FRO är väldigt glada över förtydligande att även cyberförsvaret omfattas av vårt huvudmannaskap. Vi ser fram emot att fortsätta utveckla området tillsammans med våra uppdragsgivare, säger Fredrik Färnqvist, generalsekreterare på FRO.

Källa: Försvarsmakten

5 oktober 2022Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Fredrik Adolfssonsäkerhet

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

SENASTE NYTT

Stäng