Succé för Digiresan i Östersund

Östersund; Göran Tronde, Digiresan, Kommun

Östersund. Foto: Adobestock

De bästa utvecklingsidéerna kommer från verksamheterna. Den premissen var bakgrunden till Östersunds projekt Digiresan, där såväl medarbetare som medborgare har skickat in förslag på nya, smarta lösningar. Än så länge har det bland annat resulterat i digital signering av läkemedel och sensorer som kan meddela om snödjupet inför snöröjning.

Digiresan växte fram i samband med att den politiska ledningen gav vår kommundirektör i uppdrag att hitta sätt att accelerera farten i vår digitalisering. Projektet har varit så lyckat att vi nu planerar att göra det till ett permanent inslag i kommunen, säger Göran Tronde, verksamhetsutvecklare och projektledare för Digiresan på Östersunds kommun.

Genom Digiresan har kommuninvånare och medarbetare möjlighet att skicka in idéer på behov som skulle kunna göra deras vardag enklare.

Förhoppningen är att om idéerna kommer ifrån verksamheterna, ökar chanserna att det också finns ett intresse och goda förutsättningar att omsätta dem praktiken.

Vi tror att de bästa idéerna finns ute i verksamheterna och hos kommuninvånare som använder våra tjänster dagligen.

Digital signering och snöröjningssensorer

Och Göran Tronde och hans kollegor ser ut att ha haft helt rätt i sin bedömning. Totalt har runt 190 idéer inkommit från bland annat skola, vård, omsorg och samhällsbyggnad. Det handlar till exempel om digital signering av läkemedel för sjuk- och undersköterskor, vilket omfattar cirka 1,4 miljoner signeringar per år.

Projektet har varit så lyckat att vi nu planerar att göra det till ett permanent inslag.

En annan idé som håller på att konkretiseras lagom till vintermånaderna, är att placera ut sensorer som känner av snödjup och skickar signaler om när det är tid för snöröjning.

Idag görs detta bokstavligt talat med tumstock, så detta är något vi är väldigt angelägna om att förändra, säger Göran Tronde.

En tredje lösning är fotografering i några av kommunens lokaler, bland annat Sporthallen och Storsjöbadet, som har möjliggjort att potentiella besökare kan vandra runt i dessa lokaler digitalt framför datorn.

– Personer med funktionshinder kan på så sätt lättare planera sina besök, men det kan också hjälpa föreningar runt om i landet att spana in våra anläggningar, till exempel om en gymnastikförening i Malmö vill veta vad de kan förvänta sig om de lägger ett läger här.

Hur prioriterar ni de idéer ni får in?

Vi har en upparbetad process, där vi till en början utreder idén förutsättningslöst: vad har gjorts inom området, vad görs inom området? Kort och gott börjar vi med att omvärldsbevaka. Ibland kanske det redan finns en satsning igång som tangerar det nyinkomna förslaget, och då kan dessa jacka in i varandra. Ganska ofta kan det genomföras av verksamheten idén berör, med stöd från oss på it, men utan några extra ekonomiska medel.

Varje projekt utvärderas var för sig efter något som kallas Peng-modellen, som i korthet hjälper till att kartlägga nyttor och investeringsbeslut, när graden av hur stor nytta effekterna har gett kan vara svåra att följa upp och mäta.

Göran Tronde, Östersund

Målet är att varje satsad krona som läggs i projektet ska generera det dubbla tillbaka. Vissa projekt är dock svårare att räkna på än andra, så därför tar vi hjälp av Peng-modellen.

Göran Tronde understryker, att för att den här typen av projekt ska fungera är det centralt att respektive verksamhet äger sin resa, men att it och andra tillfälliga resurser kan hjälpa till att förverkliga idén.

Flest idéer från medarbetare

Själva projektet Digiresan upphör vid årsskiftet, men kommunen arbetar nu med ett förslag på hur en permanent lösning ska se ut för att fortsätta att ta in förbättringsförslag. Den lösningen kommer att likna hanteringen i Digiresan i stor utsträckning.

Vi är oerhört priviligierade på så sätt att den högsta politiska ledningen i kommunen ger oss möjligheten att accelerera farten med digitaliseringen. Det är viktigt för Östersunds kommun, säger Göran Tronde.

14 oktober 2022Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Tim LefflerdigitFoto Adobestock, Privat

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng