Nya riktlinjer för AI utvecklad i USA

Ai Övervakning På Stan

Vita Huset har släppt en uppsättning riktlinjer som man hoppas ska få företag att applicera AI på ett mer ansvarsfullt sätt. Bland annat vill USA minska AI-baserad övervakning.

Vita Husets nya riktlinjer är inte lagligt bindande men man hoppas ändå på att de kan övertyga techföretag att vidta ytterligare åtgärder som ska skydda konsumenter från bland annat diskrimering och övervakning.

Riktlinjerna heter The Blueprint for an AI Bill of Rights och innehåller fem principer:

  • Personer ska skyddas från system som anses osäkra eller ineffektiva
  • Personer ska inte bli diskriminerade via algoritmer och AI-baserade system ska skapas och användas på ett rättvist sätt
  • Personer ska kunna ha kontroll över hur data om dem används
  • Personer ska få reda på när ett automatiserat system används och bli varse om hur det kan påverka dem
  • Personer ska kunna välja bort automatiserade system när det är lämpligt och då få hjälp av en person istället för en dator.

Det här är riktlinjer som kan göra det möjligt för det amerikanska folket att förvänta sig mer och kräva mer av teknologierna de använder, säger Alondra Nelson från Vita Husets avdelning för vetenskap och teknik.

Källa: CNN

5 oktober 2022Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Fredrik Adolfssondigit, USA

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

SENASTE NYTT

Stäng