MSB: Svenskar alltmer oroliga för it-brottslighet

Kvinna Med Laptop På En Bänk

Foto: Adobestock

Hela 43 procent av svenskarna har under det senaste året upplevt en ökad oro för att utsättas för it-relaterad brottslighet, visar en ny undersökning från MSB. Detta har även medfört positiva beteendeförändringar, där många har etablerat säkrare internetvanor under perioden.

Det märks att informations- och cybersäkerhetsfrågor har blivit allt mer aktuella under det senaste året. Det är ett stort steg att vi nu ser att allt fler ändrar sina vanor och beteenden. Alla kan bidra till att stärka Sveriges och sin egen cybersäkerhet med relativt enkla åtgärder. Fortfarande finns mycket att göra men det ser hoppfullt ut att allt fler privatpersoner och organisationer tar frågan på stort allvar, säger Marianne Rilde Björkman, informationssäkerhetsspecialist på MSB.

MSB genomför varje år en enkätundersökning om allmänhetens beteenden och inställningar till frågor rörande it-säkerhet. I årets undersökning upplever 43 procent av de 1077 deltagande en ökad oro för it-brottslighet. 

Den ökade oron verkar även ha lett till vissa beteendeförändringar. Ett exempel är att det blir allt vanligare att köra skärmlås på sin mobiltelefon, i år uppgav 94 procent att man använder detta, jämfört med 88 procent förra året.

Vanligare med lösenordshanterare

Fler verkar även hantera sin e-legitimation på ett säkrare sätt, samtidigt som lösenordshanterare blir allt vanligare. 2020 använde en femtedel av respondenterna lösenordshanterare, nu är siffran istället cirka en tredjedel.

Trots att så många anser sig känna till hur de ska skydda sig mot digitala brott anmäls över 200 000 brott årligen. Det är oerhört viktigt att arbeta med alla länkar i brottskedjan, från systemen till brottsoffren och vidare till gärningspersonerna, säger Lotta Mauritzson, projektledare från Polisens nationella bedrägericentrum.

Källa: MSB

4 oktober 2022Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Fredrik Adolfssonsäkerhet

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

SENASTE NYTT

Stäng