Kommunsamarbetet som ska göra Skåne säkrare

Thomas Nilsson, it-chef, Klippans kommun. Foto: Fredrik Kron/Voister

EttIT är ett it-samarbete mellan kommunerna Bjuv, Örkelljunga, Perstorp, Åstorp och Klippan. Genom att gå ihop och använda gemensamma system kommer säkerheten att öka samtidigt som pengar sparas och verksamheter effektiviseras. Det säger Klippans kommuns it-chef Thomas Nilsson.

– Vi säkrar upp den lokala it-miljön, men också våra molnmiljöer vilket i det här fallet framförallt handlar om Microsoft 365, säger Thomas Nilsson, it-chef, Klippans kommun.

Hur började ni samarbeta?

– Det har varit ett samarbete sedan 2018. Vi såg att vi var fem mindre kommuner som hade utmaningar med att arbeta effektivt på egen hand. Vi behövde skala upp för att få större effekter. Det kostar att driva en it-avdelning och det utrymmet fanns inte riktigt för att göra på ett önskvärt sätt i varje kommun för sig.

 Är säkerhetssatsningen ett svar på vad som händer och har hänt i omvärlden?

– Mycket har ju hänt, framförallt efter attackerna mot Coop och Kalix kommun. Då har även verksamheterna fått upp ögonen för att it-säkerhet är viktigt. Innan var det en försäkring man hade och betalade som en hemförsäkring, men nu är det på riktigt. Det har verksamheterna också förstått.

Hur går ni tillväga i denna satsning?

– Varje kommun har historiskt sett haft sitt eget AD, Active Directory, och datacenter. Det har vi nu migrerat in till ett gemensamt datacenter nu. Vi håller på att skapa upp ett gemensamt AD till vilket alla kommuners verksamheter, medarbetare och system ska flyttas över. Sedan ska vi också gå till ett gemensamt Microsoft 365.

Var börjar ni då och hur lång tid kommer det att ta?

– Vi beräknar att det tar 2-3 år. Vi börjar med de minsta verksamheterna där påverkan är som minst, om någonting skulle gå fel. Det är mycket som ska planeras. Datorer ska installeras om, system ska flyttas, och detta ska samtidigt inte påverka användaren.

Vilka är de största framgångsfaktorerna för att lyckas med ett sådant här projekt?

– En stor framgångsfaktor är att få verksamheten att förstå varför vi gör detta. Att vi genom denna ihopslagning kan höja säkerheten. Det kommer också bli enklare att arbeta över kommungränserna i gemensamma systemförvaltare och på så sätt kan verksamheten se hur vi sparar pengar, hur vi kan hjälpas åt över kommungränserna över semestertid, till exempel.

Och utmaningar?

– Det är lite samma sak, att se till att verksamheten förstår varför detta görs. Innan attackerna mot Coop och Kalix kommun kanske det inte var lika självklart, men nu kan vi göra säkerhetsändringar på ett ställe istället för fem.

Vad är Klippan och de andra kommunerna när ni är i mål med detta?

– Vi har ett ökat samarbete över kommungränserna. Vi kan samverka i samma system, som att ha ett gemensamt ekonomisystem istället för fem. Det blir billigare och effektivare. Målet är att skala upp våra småkommuner så att vi får storkommunsfördelar.  

5 oktober 2022Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Tim LefflerdigitFoto Fredrik Kron/Voister, Adobestock

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng