Förskolegrupp i Södertälje får Guldäpplejuryns särskilda pris

Förskole Elev Äter Äpple

Foto: Mostphotos

Utvecklingsgruppen Förskolan i Södertälje kommun har mottagit Guldäpplejuryns Särskilda Pris 2022. Priset delas ut till en eller flera personer som har uträttat långsiktiga och betydande insatser som främjar lärande med hjälp av it och medier.

Enligt Guldäpplets jury har utvecklingsgruppen Förskolan i Södertälje kommun utvecklat en gemensam grund för förskolan i Södertälje. Bland annat har IKT-nätverket tagit fram en kunskapsbank med filmer och goda exempel som ger stöd till all personal i kommunens förskolor.

Man har också visat hur digitala verktyg kan nyttjas optimalt för olika åldersgrupper i förskolans lärmiljöer, oavsett om det handlar om lek, språk, kommunikation eller matematikutveckling. Målet är en likvärdig lärmiljö för att rusta barnen för framtiden.

– Guldäpplejuryns Särskilda Pris 2022 tilldelas IKT-nätverket Förskolan i Södertälje kommun för den brett förankrade, djupa och forskningsanknutna, kollegiala samverkan man utvecklat kring lärandet för barnen i förskolan, med digitala verktyg. Man visar styrkan i att utveckla och utvecklas tillsammans, systematiskt och långsiktigt. I den kollegiala dialogen växer beprövad erfarenhet fram och i samspelet med forskare utvecklas en fördjupad kunskap. Att äga processer för sådana dialoger är grunden för en stark profession. Vi blir klokare tillsammans, säger Peter Becker, ordförande i Guldäpplets jury.

Priset delas ut av stiftelsen Yngve Lindbergs Minne med partners varav några av dessa är Lärarförbundet, SKR, Skolverket och Lärarnas Riksförbund.

Källa: Stiftelsen DIU

12 oktober 2022Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Fredrik Adolfssonskola

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

SENASTE NYTT

Stäng