Fler e-tjänster och färre Excel-filer för Starka

Göran Hårsmar, it-chef, Starka.

Starka är familjeföretaget som i tre generationer har tillverkat allt från stommar till stödmurar i betong. Efter att precis ha gått i mål med en ny, stabil infrastruktur vill it-chef Göran Hårsmar nu på allvar ta steget mot att bli en mer verksamhetsutvecklande del av bolaget. En e-tjänst för att lättare få in leverantörer i affärssystemet är redan på plats, och siktet är inställt på smartare datahantering.

– Utöver att säkerhet är högt på agendan, arbetar vi just nu med att ta hand om och förankra våra ganska nya it-infrastruktur. Därefter kan vi börja med verksamhetsutveckling och börja använda de digitala möjligheterna. Det är inte så vanligt i vår bransch, så det finns mycket att jobba med, säger Göran Hårsmar, it-chef på betongbolaget Starka.

Hur arbetar du med det?

– Vi skapade till exempel några grupper i Teams strax innan pandemin, men de slog inte väl ut. Sedan kom pandemin, och vi var då tvungna att sitta och arbeta i just Teams. Där kunde vi då smyga in en del digitala möten och utvecklingar. Men vi försöker inte göra en big bang och säga att vi ska flytta hit nu, och dit nu, utan vi försöker arbeta med goda och enkla exempel som föder behov. En sorts teasers. För om verksamheten vill, då har vi en chans, till skillnad från om vi kommer med någonting och trycker på dem.

Ni har en teaser i form av en e-tjänst, eller hur?

– Ja, vår första, officiella e-tjänst som hjälper oss när vi behöver få in en leverantör i vårt affärssystem. Istället för att skriva ut blanketter, som ska signeras, scannas in och skickas vidare, har vi nu automatiserat detta på vårt intranät.

Vad är utmaningarna med att utveckla appar internt i betongbranschen?

– Det är inte alltid så att medarbetarna är vana vid att allting är digitaliserat. Man har vant sig att under 30 års tid arbeta med Excel-filer, men nu börjar dessa filer att bli lite svåra att hantera på grund av sin ålder. Och de som skapat dem från början, går inte att få tag på. Därför behöver vi komma vidare.

Är det också en sorts överlevnadsfråga för bolaget, att komma vidare?

– Alla har inte insett det, men jag tror ju att det är så.

Vart ser du Starka om 18-24 månader?

– När jag då går i pension kommer det att flyta på bra, och många av de repetitiva jobben har blivit automatiserade. Det kommer att vara en mer naturlig del i verksamheten att använda teknik, genom till exempel fler plattor och telefoner som kan användas för datahantering.

Och hur når ni dit?

– Vi försöker fokusera på några områden och göra det färdigt, så att verksamheten känner att man får någonting tillbaka. Verklig data ska vi inte få in i Excel-öar, utan in i ett datacenter där vi kan plocka ut det snyggt och elegant när det behövs.

18 oktober 2022Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Tim LefflerdigitFoto Fredrik Kron/Voister

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng