C: Nya regeringen måste in i matchen – här är våra cyberförslag

Niels Paarup Petersen Puff

Niels Paarup-Petersen, talesperson för digitalisering och cybersäkerhet för Centerpartiet, tycker att regeringsförklaringen fokuserade för lite på cybersäkerhet. Nu presenterar Centerpartiet sex förslag på området. Foto: Adobestock, Riksdagen

DEBATT. I den nya regeringsförklaringen nämndes cybersäkerhet kort men utan konkreta förslag. Detta trots att säkerhetsläget i vår region är under stark press, med ett Ryssland som ser oss och demokratin som fienden, och att den digitala frontlinjen attackeras först i en modern konflikt. Det skriver Centerpartiet på Voister Debatt och presenterar sex förslag som kommer att läggas på riksdagens bord snarast. Det handlar bland annat om en it-haverikommission, ett cyberhemvärn och en kartläggning av sårbarheter. 

Det här är en debattartikel. Åsikterna som framförs är skribentens egna. 

Ryssland har inlett en bred mobilisering av befolkningen och kallar in reservister i kriget mot Ukraina. Nord Stream 1 och 2 har utsatts för sabotage. Dessutom hotar Ryssland gång på gång omvärlden med kärnvapen. Det är ingen överdrift att säga att säkerhetsläget i vår region är under stark press. Inte heller att Ryssland ser oss och demokratin som fienden.

Säpo är tydliga med att Sverige idag har en förhöjd hotbild. Beredskapsnivån vid svenska kärnkraftverk har höjts. Detsamma gäller vid andra typer av energianläggningar runt om i Sverige. Även kring andra infrastrukturanläggningar har säkerheten höjts.

Verkligheten är att Sverige redan är under attack. Inte fysiskt, men digitalt. Varje dag attackeras myndigheter, demokratiska institutioner, medier och samhällskritiska företag digitalt av stater och kriminella som agerar under andra staters beskydd. Detta gör de för att störa och underminera våra institutioner, samt för att stjäla stats- och företagshemligheter. Det är ett faktum.

Men trots denna verklighet har intresset för att stärka Sveriges digitala säkerhet och motståndskraft varit alltför lågt hos den avgående regeringen. Centerpartiet har upprepade gånger lagt fram förslag i riksdagen om bättre cybersäkerhet. Men väldigt lite har hänt. Vi får tyvärr konstatera att de partier som nu bildar regering, inte heller har velat vara med på att leda Sverige in i den moderna konfliktens digitala verklighet.

Inga förslag i regeringsförklaringen

I regeringsförklaringen nämndes cybersäkerhet snabbt men utan något konkret förslag. Det räcker inte när Sverige ligger långt ner på flera internationella rankningar när det gäller cybersäkerhet.

Såväl det politiska systemet som offentlig sektor och allmänheten i övrigt ligger i mångt och mycket efter i förståelse för den faktiska hotbilden. Åtgärderna och skyddet är inte heller dimensionerade för den hotbild vi ser. USA:s Department of Defence har kallat deras egen avsaknad av kompetens på cyberområdet ett nationellt säkerhetsproblem, och då är inte Sverige ens i närheten så bra som USA:s cyberförsvar. Alltså måste Sverige nu ta krafttag i frågan för att inte halka efter ännu mer.

Vi vet att den digitala fronten är den första fronten i den moderna konflikten. Ukraina utsattes år efter år för kontinuerliga attacker från Ryssland, inför den militära invasionen. Sverige står inte inför en rysk invasion. Men vi upplever kontinuerliga attacker på den digitala arenan från Ryssland, Kina, Iran och många fler.

Att konsekvenserna av cyberattacker kan vara mycket rejäla och träffa brett och oförutsett gäller också i Sverige. Vi har sett konsekvenserna av cyberattacker när Coop fick stänga, när de flesta svenska mediehus låg nere och när Göteborgs Hamn lamslogs. Och vi kan förvänta oss att den typen av attacker kommer att öka. Mot allt från flygplatser och färjeterminaler, till digital infrastruktur och energisystem. Inte minst på energiområdet är Sverige ett intressant strategiskt mål i den kamp mot europeisk energisektor som Putin orkestrerar.

För Centerpartiet är det därför avgörande att följande insatser görs snabbast möjligt, och vi presenterar därför idag sex förslag som vi kommer att lägga på riksdagens bord snarast.

Kartlägg svagheter i Sveriges digitala infrastruktur

Främmande makter testar kontinuerligt om de kan göra digitala intrång eller andra attacker mot kritisk svensk infrastruktur. Och det finns svagheter att utnyttja. Det har vi sett i bland annat Kiruna, Västra Götaland och Gotland som alla attackerats senaste åren. Men Sverige gör inte egna tester, kontinuerligt och konsekvent, efter dessa svagheter. Det innebär att våra motståndare kan ha större kännedom om våra svagheter än vi själva. Det kan vi inte tolerera. Därför vill Centerpartiet se en kartläggning av svagheter i Sveriges digitala infrastruktur. Därefter måste vi sätta in tillräckliga nationella åtgärder för att åtgärda dessa sårbarheter.

Inför ett cyberhemvärn

Många svenska deltar redan som frivilliga i det digitala försvaret av Ukraina. De borde få möjlighet att även bidra till försvaret av Sverige.

Sverige har bara ett fåtal cybersoldater, men vi har en stor cybersäkerhetssektor som idag inte nyttjas. Här måste den kommande regeringen lyssna på Centerpartiet och införa ett cyberhemvärn som kan säkra att frivilliga med kunskap inom it- och cybersäkerhet kan bidra till Sveriges försvarsförmåga. Många svenska deltar redan som frivilliga i det digitala försvaret av Ukraina. De borde få möjlighet att även bidra till försvaret av Sverige.

Stärk samarbetet mellan näringslivet och staten

En stor del av Sveriges kritiska produktion och infrastruktur är privat. Men samarbetet mellan stat och företag är undermåligt. Det måste till ett organiserat samarbete mellan näringslivet och staten på cybersäkerhetsområdet. Därför vill Centerpartiet att sektorsmyndigheterna ges ett tydligt ansvar för säkerhet i den digitala sfären, och tar det på lika stort allvar som i den fysiska sfären. Sektorsmyndigheterna ska samarbeta med Cybersäkerhetscentret, som även måste samarbeta med näringslivet i större utsträckning än idag.

Inför ett cybercampus

Sverige behöver även satsa på forskning, innovation och utbildning kring cybersäkerhet för att stärka spetskompetensen i landet. Centerpartiet vill därför etablera ett cybercampus där frågorna kan utvecklas som en helhet. Cybercampus existerar redan idag i Norge, Tyskland och Schweiz. Dessa länder satsar redan kraftigt på forskning och utveckling kring cybersäkerhet. Sverige borde inte vara sämre.

Inför en it-haverikommission

När intrång eller andra attacker sker måste samhället lära sig av det. Ett uppdrag bör därför ges till relevanta myndigheter att utreda stora it-relaterade incidenter, på samma sätt som sker med flygolyckor idag. Det är avgörande att myndigheter skickar råd och rekommendationer till näringsliv och offentliga organisationer så att flera inte drabbas av samma problem.

Stärk motståndskraften mot desinformation

De ökade hoten finns inte bara kopplat till den fysiska verkligheten. Det handlar också om att det skapas helt nya uppfattningar om verkligheten. Det har blivit ett effektivt vapen att skapa rädsla, osäkerhet och panik hos befolkningen samt splittring och misstro mellan olika delar av befolkningen. Centerpartiet vill satsa på breda kunskapshöjningar i samhället för att både motverka destabilisering och öka motståndskraften.

För Centerpartiet kommer kampen för att stärka Sveriges cyberförmåga och digitala motståndskraft vara en avgörande del av arbetet kommande mandatperiod. Det är dags att regeringen inser allvaret och kommer in i matchen. Våra motståndare är redan där och spelar för fullt. Och det är en match Sverige inte har råd att förlora.

Niels Paarup-Petersen (C) talesperson för digitalisering och cybersäkerhet

19 oktober 2022Uppdaterad 2 oktober 2023debatt

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng