Biden signar nytt ramverk som ska lösa molnpaniken

Dommarklubba Och Biden

Det nya dataavtalet mellan USA och EU är nu signerat av USA:s president Joe Biden. Avtalet, som förväntas börja gälla inom sex månader, innebär bland annat ytterligare integritetsgarantier.

Länge har möjligheterna att nyttja amerikanska molntjänster diskuterats flitigt, med hänsyn till osäkerhet kring hur amerikansk underrättelsetjänst får tillgång till och kan nyttja den data som lagras därigenom. Det var också den bakomliggande orsaken till att Privacy Shield, det tidigare ramverket, förklarades ogiltigt.

Nytt avtal om 6 månader

Det nya avtalet innefattar skyddsåtgärder som endast möjliggör för amerikansk underrättelseverksamhet att göra vad som är nödvändigt, och i proportion med, nationella säkerhetssyften. Prövningar måste dessutom genomgå två steg för att nå bindande beslut. Sammanfattningsvis, ett starkare rättsskydd som ska göra det möjligt för verksamheter i EU att känna sig trygga med de amerikanska molntjänsterna.

Avtalet beräknas nu ta cirka 6 månader för att godkännas på EU-nivå.

Källa: Politico

9 oktober 2022Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Therese BengtnerdigitFoto Adobestock, Adam Shultz/Mostphotos

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

SENASTE NYTT

Stäng