"Vi vill bli det första energibolaget i telekombranschen"

Eric Ericsson, it-chef, Halmstads Energi och Miljö. Foto: Fredrik Kron/Voister

Halmstads Energi och Miljö vill bli det första energibolaget i telekombranschen. Med det menar it-chef Eric Ericsson att bolaget ska bli bättre på att utnyttja data för att bygga smartare tjänster för sina kunder. För att nå dit krävs i första hand att datan hämtas hem för kontroll och sortering. 

– Digitalisering är ju ett medel eller ett verktyg, men egentligen handlar det om att förändra människor. Därför går förändringsledning och digitalisering hand i hand. Och sedan ska förstås den tekniska biten stödja det sätt vi vill arbeta på, säger Eric Ericsson, it-chef, Halmstads Energi och Miljö.

Är det mänskliga svårare att få till?

– Ja, det är alltid svårare att förändra människors beteende än att förändra en digital etta och nolla.

Vad är målet med er digitalisering?

– Det övergripande målet för bolaget är att hitta nya affärer. Idag kommer nya aktörer på marknaden som konkurrensutsätter oss, bland annat från telekombranschen, som kan göra en hel del med den data som kunderna producerar.

Hur ska ni lyckas med att använda data?

– Det första är att få kontroll över vår data och äga den, så att vi kan använda den i vår utveckling. Idag ligger vår data utspridd hos leverantörer på olika platser. Datan måste hem så att vi kan bygga nya tjänster.

Vad har ni för vision?

– Vi ska bli det första energibolaget i telekombranschen. Där är datan en av hygienfaktorerna. Men det handlar också om att skapa nya produkter. Till exempel ska vårt arbete inte upphöra vid tomtgränsen, utan vi vill kroka arm med våra kunder och vara en del av deras energieffektivisering.

Hur lyckas ni med det?

– Vi har en handfull områden som vi arbetar med. Det viktigaste är transformation- och förändringsledning, alltså att arbeta med människan. Ett annat spår handlar om vår organisation och vår it-personal, att vi får rätt kompetens och att vi växer. Ett tredje spår rör datan som börjar i verksamheternas processer, följt av vad vi kallar för ett taxonomiprojekt. Det handlar om att vi måste definiera vår data. Därefter kommer de andra projekten om informations- och datamodulering, som vi sedan kan informationssäkerhetsklassa. Detta kallar jag för våra JFD-projekt, vilket står för Just Fucking Do it.

Hur hoppas du att ni ser annorlunda ut om 18 månader?

– Då är min förhoppning att vi faktiskt har de första digitala tjänsterna som vi på något sätt kan leverera till en kund. Det kan vara den allra enklaste tjänsten, som att plocka hem mätvärden från solceller eller från elmätaren. På så sätt kan vi börja bygga de här tjänsterna. Det kan låta rudimentärt, men jag tror att vi ska skynda långsamt, parallellt som vi bygger vår affärsplattform i olika lager. 

5 september 2022Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Fredrik AdolfssondigitFoto Fredrik Kron/Voister

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng