Tech-klyftan fördjupas mellan USA och Kina

Kinesisk Och Amerikansk Flagga Med En Spricka Emellan

Chefen för Singapores centralbank oroas över hur rivaliteten mellan USA och Kina fortsätter att splittra den tekniska utvecklingen inom exempelvis AI och 5G.

Redan idag glider de två stormakterna USA och Kina ifrån varandra mer och mer på områden som handel, ekonomi och teknik. På sikt riskerar detta att till sämre tillväxt, inte minst på teknikområdet. Detta varnar Ravi Menon, chef för Monetary Authority Singapore (MAS), motsvarigheten till Singapores centralbank, för under en keynote om osäkerheter i den globala ekonomin på SuperReturn Asia Conference.

– När två länder diversifierar sina respektive diversifierar sina respektive teknologibaser och försörjningskedjor kommer branscher som halvledare, AI och 5G att dela på sig ordentligt, säger Ravi Mennon.

Konsekvenser på makro- och mikronivå

Den medvetet minskade handeln länderna emellan, och det faktum att till exempel USA har blockat att exportera avancerade chips som används för bland annat AI, kommer att göra så att teknik utvecklas på ett fragmenterat sätt i de båda länderna.

– Den växande klyftan mellan USA och Kina i handel, teknik och ekonomi kommer sannolikt att få långtgående konsekvenser. På makronivå kan det inte vara bra för världsekonomin, och på mikronivån kommer det innebära justeringar och få konsekvenser för många länder och sektorer, säger Ravi Mennon.

Källa: ZDNet

22 september 2022Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Tim LefflerdigitFoto Adobestock

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

SENASTE NYTT

Stäng