Sveriges gemensamma digitala infrastruktur – vem ska göra vad?

Sveriges Rikdsag Och Sjukhusmiljö

Foto: Mostphotos, Adobestock

Genom att få till en gemensam digital infrastruktur skulle offentlig sektor lättare kunna dela data med varandra, och Sveriges digitalisering snabbas upp. Men vem har ansvaret för att få den på plats och vem ska egentligen göra vad i den gemensamma infrastrukturen? Där gick åsikterna isär när Inera bjöd in till paneldiskussion med bland annat Region Gävleborg och SKR. 

Under Almedalsveckan anordnade Inera paneldiskussionen Gemensam digital infrastruktur – vem gör vad? Deltog gjorde bland annat Markus Bylund, CIO i Region Gävleborg och Patrik Sundström, CDO på SKR. Diskussionen inleddes med att panelisterna fick svara på frågan: Vem har ledningen i att realisera en gemensam digital infrastruktur? Och svaren var olika.

Vi har en regering och en riksdag i Sverige. Om vi pratar om en digital infrastruktur som omfattar hela Sveriges offentliga sektor, alla invånare och hela näringslivet måste den svenska regeringen ta ett samlat ledarskap för att det vi ska göra tillsammans faktiskt fungerar, säger Patrik Sundström, och fortsätter:

Vi skulle aldrig drömma om att bygga vägar och järnvägar enligt en modell där vi får se vad som händer. Regeringen sitter i förarsätet och har ansvaret för att det här kommer på plats, men huvudmän i kommuner och regioner, privata vårdutförare och statliga myndigheter måste delta i hur det kommer på plats. Men om det bara ska bygga på någon frivillig samverkan kommer inte den gemensamma digitala infrastrukturen att bli verklighet.

"Alla måste leda och driva"

Markus Bylund tycker istället att vi förenklar problemet för mycket om vi säger att det är staten själv som har ansvaret över att få till en gemensam digital infrastruktur.

I offentlig sektor jobbar vi med ett distribuerat ledarskap, där alla måste vara med och leda och driva. Men här i Almedalen hörde jag digitaliseringsministern säga att en av de tre viktigaste sakerna är att lyfta blicken. Detta har staten inte lyckats med, de tittar för mycket på detaljfrågor när de istället skulle behöva se helheten. Där har staten ett viktigt ansvar.

Mest prioriterade insatser

Diskussionen fortsatte med frågan: Vilken insats ser ni som mest prioriterad för att få till den nationella gemensamma infrastrukturen? Även här är Markus Bylund inne på att man behöver lyfta blicken.

I Sverige jobbar vi inte med digital infrastruktur som infrastruktur, utan som enstaka komponenter.

– I Sverige jobbar vi inte med digital infrastruktur som infrastruktur, utan som enstaka komponenter. Som med Patriks vägexempel tidigare, väginfrastruktur är inte bara asfalt och vägen utan även vägskyltar, signalsystem, bränsleförsörjning och så vidare. Det är massa komponenter. Om vi pratar om digital infrastruktur som asfalt på marken kommer vi inte ha några åkeriföretag som tjänar pengar på att transportera saker via den infrastrukturen. Vi är långtifrån det, så vi behöver lyfta blicken.

Patrik Sundström svarade istället att en gemensam färdplan är den mest prioriterade insatsen.

Det finns inte idag. Om någon vill titta på vart Sveriges offentliga sektor är på väg går det inte att hitta. Du får titta på väldigt många ställen för att få en känsla av den gemensamma riktningen. Vi gör saker på vår sida, andra gör saker på sin sida. Vi måste få ihop det här och göra en gemensam prioritetsordning. Vi jobbar inte med det här på ett seriöst sätt utan det snuttifieras lite här och där och sedan ser vi vad resultatet blir i slutändan.

Tror ni att vi kan komma överens om en gemensam färdplan?

Det tror jag absolut. Vi diskuterade med samtliga kommuner och regioner förra året och det finns ingen vilja från dem att göra på deras specifika sätt. De vill göra på ett gemensamt sätt för de ser att det är det som kan nyttja potentialen i digitaliseringen. Men var finns det forumet där vi kan sätta färdplanen med de gemensamma prioriteringarna? säger Patrik Sundström.

Markus Bylund håller med.

Vi är superduktiga på att komma överens i Sverige. Ta vägexemplet igen, vi har en väginfrastruktur som är mycket bättre än många andra länder. Det är bara det att vägar har vi hållit på med det i 100 år, och det här ska vi göra under en mandatperiod vilket kräver en annan grad av samverkan och aktivitet. Men är det något vi är duktiga på i Sverige så är det att nå konsensus.

6 september 2022Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Fredrik Adolfssondigit, SKR

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng