Säkra data och färre stuprör i Region Gävleborg

Digital mognad, säkra data, och tätare samarbeten mellan verksamheterna står högt upp på dagordningen för Region Gävleborg. Enligt it-arkitekt Jonas Lundqvist är man just nu inne i en intensiv fas för att höja den digitala medvetenheten i regionen. 

– Vi försöker kartlägga vår digitala mognad. Det syftar till att höja medvetandet kring vart vi står och vad vi behöver jobba med. Vi försöker få in digitalisering i vårt tankesätt varje dag, helt enkelt, säger Jonas Lundqvist, it-arkitekt, Region Gävleborg.

Hur går det?

– Vi är inne i en intensiv fas där och ska köra en pilot för att få igenom hela verksamheten innan årsskiftet.

Vad ska förändras jämfört med tidigare?

– Att vi börjar tänka på vilka saker vi gör, och hur möjliga de är att digitalisera, och hur förutsättningarna ser ut för att vi ska lyckas med det.

Ni arbetar efter något som kallas för arkitekturfunktion. Vad är det?

– Vi är i en uppstartsfas med det, och syftet med det är att hjälpa oss att arbeta mer strukturerat, så att vi förstår vart vi ska, och varför.

Hur arbetar ni med datakvalitet?

– Datan är ju egentligen det viktigaste vi har. Det gäller att säkerställa att vi har koll på vår information. Vi behöver se till att säkra upp datan så att vi kan lita på den, för kan vi inte det är det svårt att lyckas med digitalisering. Samtidigt sprider vi kunskap om vilken data vi har och hur värdefull den är.

Vad ska en ökad digital mognad leda till?

– I slutändan hoppas vi ju att det leder till en bättre och lättare vardag dels för våra medarbetare i verksamheterna, dels för medborgare som vill kunna ta del av information som vi kan dela med oss av, till exempel patienter i vården som vi därmed kan ge en bättre upplevelse.

Hur ser er verksamhet annorlunda ut om 24 månader?

– Vi kommer från en ganska stuprörsinriktad värld, där verksamhet, it och HR arbetar var och en för sig. Om två år tror jag att vi har ett bättre samarbete enheterna emellan, och vi är redan på väg dit. Det betyder att vi kan involvera den kompetens som behövs, oavsett var den rent organisatoriskt finns. Vi kommer nog också fokusera ännu mer än idag på att leverera vissa funktioner, och göra det riktigt bra.

29 september 2022Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Fredrik AdolfssondigitFoto Fredrik Kron/Voister

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng