RPA för rappare röntgen i VGR

Röntgen Hand Tummen Upp

Foto: Adobestock

Akutmottagningarna vid Skaraborgs Sjukhus Skövde och Lidköping använder RPA för att avlasta personalen. Istället för att vårdpersonalen behöver kontrollera ifall det kommit in röntgensvar hos en patient kan RPA:n nu sköta det, vilket ska vara en win-win för alla parter.

Den gör så att tid frigörs i vårdförloppet. Det är inte bara en vinst för sjukvårdspersonalen som slipper aktivt leta efter röntgensvar, utan även för patienten som får ökad närvaro av personal samt kanske kortare tid på akuten, säger Thomas Hugosson, utvecklingsledare M2 och Per Carlström, ledningssjuksköterska M4 vid Skaraborgs sjukhus. 

Tidigare sökte läkare, sjuksköterskor, undersköterskor och sekreterare manuellt efter röntgensvar. Dessutom sökte de efter svaren flera gånger per patient. Nu blir det RPA:ns uppgift att bevaka när ett röntgensvar är klart, för att sedan flagga upp det i en akutlista.

– Syftet med roboten är att personalen ska slippa att kontrollera systemet för att konstatera om svaret är klart eller ej. Det är en tidsödande aktivitet som engagerar flera yrkeskategorier på våra akutmottagningar, säger Anne Tarnow, verksamhetsutvecklare vid Kvalitets- och utvecklingsenheten.

Tidigare sköttes olika mjukvarulösningar ute på förvaltningarna, men nu samordnas arbetet regionalt. VGR hoppas därför nu att man kan ta del av varandras lösningar och enbart addera lokala justeringar.

– Det här är ett pilotprojekt för att testa arbetssättet med RPA som sådant på Skaraborgs Sjukhus. Det är spännande att tänka på vad mer digitaliseringen kan ge i framtiden, säger Johan Magnehed, systemförvaltare vid IS/IT-enheten.

När vårdens nya system Millennium förverkligas kommer funktionaliteten som RPA:n levererar att finnas med automatiskt i en utökad form.

Källa: Skaraborgsbygden, Skaraborgs sjukhus

29 september 2022Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Fredrik Adolfssondigit, vård

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

SENASTE NYTT

Stäng