Nytt svenskt batteri – gjort av papper

Batteri Av Papper Från Rise

Batterier i papper. Foto: Rise

Forskare på Rise har utvecklat ett batteri gjort av papper. Förhoppningen är att det kan bli användbart för att till exempel lagra förnybar energi och samtidigt isolera väggarna i framtidens hus.

– Vi ser en potential för att byggnader ska bli självförsörjande på energi med hjälp av pappersbatteriet. Den cellulosabaserade superkondensatorn skulle kunna byggas in i väggarna och lagra energi, från till exempel solceller, och samtidig användas som väggisolering då den har en barriär mot fukt, syre och värme, säger Jesper Edberg, forskare på RISE och vetenskaplig ledare vid Digital Cellulose Center, i ett pressmeddelande.  

På Digital Cellulose Center arbetar forskare för att utveckla hållbara, cirkulära och skogsbaserade elektroniska lösningar som kan lagra el från förnybara källor. Det senaste tillskottet är pappersbatteriet, med knappt millimetertjocka pappersark som består av en blandning av cellulosafibrer och elektroaktiva material, som till exempel biobaserat kol och en elektriskt ledande så kallad polymer.

Elektrisk yta och barriär mot fukt

Papperna läggs i flera lager på aluminiumbelagda ytor vilket dels fungerar som elektrisk kontaktyta, dels som en barriär mot fukt, syre och värme. De elektroniska enheterna kan både användas var och en för sig, eller kopplas ihop i en serie.

– Vi måste hitta hållbara sätt att lagra energi. På samma sätt som vi fasar ut fossila bränslen behöver vi fasa ut batterier som utarmar planetens resurser. Därför behöver vi skapa ett hållbart energiekosystem som inte är beroende av fossila eller kritiska material så som sällsynta jordartsmetaller, säger Jesper Edberg

Källa: Rise

19 september 2022Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Tim LefflerforskningFoto Rise

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

SENASTE NYTT

Stäng