Nio av tio kommuner oroar sig för cyberattacker

Villaområde Örebro

Foto: Mostphotos

Närmare nio av tio kommuner är oroliga för att bli utsatta för en cyberattack. Samtidigt är 44 procent osäkra på om de skulle kunna klara av att hantera en attack, visar en ny undersökning. 

Advenica har i en ny undersökning kartlagt hur cybersäkerhetsarbetet ser ut i Sveriges kommuner. I kartläggningen svarar 88 procent att de är oroliga för att bli attackerade, medan 69 procent svarar att man har utsatts för ett angrepp någon gång under de senaste fem åren.

Säkerhet tas inte på allvar

44 procent är osäkra över huruvida de skulle klara av ett cyberangrepp, och 67 procent av de säkerhetsansvariga känner att cybersäkerheten inte tas på tillräckligt stort ansvar bland de kommunala tjänstemännen.

Det är en förvånansvärt hög andel av de säkerhetsansvariga som upplever att de inte har tjänstemännens fulla uppmärksamhet kring cybersäkerheten. Det är tjänstemännen och politikerna som fördelar resurserna och otillräckliga preventiva investeringar i cybersäkerhet kan medföra större kostnader än för förebyggande åtgärder, säger Björn Mogren, cybersäkerhetsspecialist på Advenica.

Låg kompetens i kommuner

De säkerhetsansvariga fick också svara på hur de ser på kommunala tjänstemännens kompetens och inställning till säkerhetskulturen i kommunen. Sex av tio menade att nivån är ganska eller mycket låg, 40 procent svarade att den är på en tillräcklig nivå. Alla deltagande är dock överens om att de kommunanställda tjänstemännens cybersäkerhetskompetens behöver öka.

Källa: Advenica 

5 september 2022Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Fredrik Adolfssonsäkerhet

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

SENASTE NYTT

Stäng