Mot ett smartare medborgarbemötande i Mellerud

Foto: Fredrik Kron/Voister

Bredare samverkan, förändringsagenter i verksamheterna och en kunskapshöjning kring digitaliseringens möjligheter. Det är några av ingredienserna som it-chef Torbjörn Svedung tror att Melleruds kommun behöver för att kunna ta ännu större kliv mot att skapa en digital förvaltning som gynnar såväl medarbetare som medborgare.

– Vi behöver bli bättre på att förstå vad digitaliseringen kan ge oss för möjligheter och lära organisationen och medarbetarna hur vi kan dra nytta av digitaliseringen. Där har vi en lång väg att gå, tror jag. Det handlar ju väldigt mycket om att, om vi ska komma dit där våra invånare får nytta av våra medarbetare på ett nytt sätt, behöver vi digitalisera mycket mer än vad vi gör idag. Men för att klara det måste vi ha idéer, och de måste komma från golvet från de personer som känner verksamheten bäst. Vi arbetar därför med en sorts kunskapshöjning och -förändring vi arbetar med, säger Torbjörn Svedung, it-chef, Melleruds kommun.  

Hur tar ni er an den utmaningen?

– Precis innan pandemin sjösatte vi ett projekt där vi utbildade ett par personer inom alla enheter till så kallade förändringsagenter. Tyvärr kom pandemin vilket gjorde att utbildningen blev lite stagnerad. Det är ju en väldigt innovativ och kreativ utbildning som vi tyckte krävde att man träffades fysiskt. Den kommer vi behöva att dra liv i igen och få fart i så att människor kan vara ute i verksamheterna och hjälpa sina medarbetare att börja tänka på vad som kan förändras och förbättras.

Kan ni samarbeta här med andra?

– Ja, och jag tror att det gäller många kommuner. Vi behöver utöka och bredda samarbetet. I Dalsland är vi fem kommuner som samarbetar och det har vi gjort länge, men vi behöver förstärka det samarbetet. Det håller man på med just nu på ledningsnivå och det finns politiska beslut för att förenkla detta. Där är styrkan i att vi gör saker tillsammans, både vad gäller kompetensaspekten och den ekonomiska aspekten. Sedan finns det andra delar som jag tycker är intressanta där de privata bolagen hjälper oss. Microsoft har ju sitt Github där vi kan lägga upp saker och dela, och det finns andra bolag som har sådana plattformar där vi kan dela lösningar och ta hjälp av varandra.

Och målet är att det ska mynna ut i ett smartare bemötande och e-tjänster för medborgarna, eller?

– Ja, jag skulle kalla det smartare bemötande snarare än e-tjänster. Visst kan det vara en form av e-tjänst, och användaren kanske inte bryr sig så mycket av vad som ligger bakom, men vi ska utnyttja tekniken på ett sådant sätt att vi kan automatisera mycket mer. Jag tror väldigt mycket på det jag kallar digital förvaltning. Alltså att jag som medborgare söker ett tillstånd ska jag inte behöva sitta och vänta. Allt kan givetvis inte fungera så, men precis som jag kan få ett preliminärbesked för min deklaration, borde jag också kunna få det för många beslut i en kommun också.

– Det handlar också om att göra detta för att få loss händer till dit som de verkligen behövs, som inom vården och omsorgen. Kan vi då få loss folk från några arbetsuppgifter och fördela dem till andra, tror jag att vi kommer att kunna använda människor på ett bättre sätt.

Melleruds kommun 2024, hur långt har ni kommit då tror du?

– Det är ju inte så långt bort, men jag tror att vi har ett större samarbete med fler kommuner och att vi delar plattformar med varandra på ett bredare sätt, som gör att vi kan åka till en annan kommun och arbeta, precis som jag sitter på mitt hemmakontor, utan att det skapar några problem. Då kan vi byta personal med varandra och stärka kompetensflödet mellan varandra och också rekrytera tillsammans också. Så på den fronten tror jag att det kommer att hända lite.   

7 september 2022Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Tim LefflerdigitFoto Mostphotos, Fredrik Kron/Voister

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng