Fyra av tio tar känslig data med sig när de byter jobb

Låda Med Jobbgrejer

Foto: Adobestock

Över 40 procent av de som byter jobb i Sverige tar med sig känslig information till sin nya arbetsplats. Samtidigt uppger 25 procent av företagsledare att de inte vet huruvida anställda som slutat har tagit med sig någon data eller ej, visar en ny rapport.

I Proofpoints och CxO Priorities nya rapport har svenska företagsledare frågats ut om hur säkerhetsrutinerna ser ut på deras arbetsplats. De fick också svara på hur vanligt det är med dataintrång och vilka organisatoriska utmaningar de upplever. Nästan hälften av företagsledarna uppger att de drabbats av dataintrång under det senaste året.

Stulna inloggningsuppgifter, förlorade eller stulna enheter, samt insiders och anställda som omedvetet läcker data är några av de vanligaste orsakerna till intrång.

– Insiderhot ökar till följd av en hybrid arbetsmiljö, där anställda har svårt att hålla samma säkerhetsrutiner hemma som de har på kontoret. Med en sådan stor andel som uppger att de drabbats av dataintrång bör företag bli bättre på att kontinuerligt utbilda sina anställda i cybersäkerhet och bygga en robust och långsiktig säkerhetskultur. Det här är inte minst viktigt i en tid då många säger upp sig för att byta arbete, säger Annika Westlund, Nordenchef på Proofpoint.

Insiderhot ett prioriterat område

Över 40 procent menar att anställda som har avslutat sin anställning tagit med sig känslig data. 25 procent svarar att de inte vet ifall före detta anställda har tagit med sig data eller ej. Endast en dryg tredjedel menar att de är säkra på att tidigare anställda inte tagit med sig information när de slutat. Som en följd av dessa siffror svarar även 56 procent att insiderhot är ett prioriterat cybersäkerhetsproblem under kommande två åren.

– Det här är allvarliga siffror som sätter fingret på många av de utmaningar som säkerhetschefer brottas med i dag. Samtidigt är det en utmanande tid vi lever i, med osäkerhet i omvärlden och förändrade arbetsrutiner. Det skapar nya typer av hot i stort sett varje dag. Det är därför kritiskt att företag har goda rutiner på plats, exempelvis för när anställda slutar, och givetvis också en plan på vad som ska göras om något allvarligt inträffar, säger Annika Westlund.

Rapporten är baserad på svar från 75 företagsledare i Sverige.

Källa: Proofpoint

27 september 2022Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Fredrik Adolfssonsäkerhet

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

SENASTE NYTT

Stäng